Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze Wojewódzkiej 125 na terenie Gminy Moryń

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 października 2017

       7 czerwca 2016 roku podczas uroczystego podpisania umowy na przebudowę wiaduktu w drodze wojewódzkiej nr 125, Burmistrz Morynia Józef Piątek, rozpoczął rozmowy na temat konieczności poprawy bezpieczeństwa na ww. drodze - w szczególności uspokojenie ruchu w Moryniu (ul. Lipowa, ul. Odrzańska) i Starym Objezierzu. Efektem prowadzonych rozmów było porozumienie zawarte 10 listopada 2016 roku pomiędzy Gminą Moryń i Województwem Zachodniopomorskim. Zgodnie z porozumieniem Gmina na własny koszt zleciła opracowanie niezbędnych dokumentacji budowlanych, a Województwo Zachodniopomorskie zobowiązało się do wykonania ww. prac na warunkach określonych w kolejnym porozumieniu.

Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj na spotkaniu, które miało miejsce 14 grudnia 2016 roku (w Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu), zaprezentował planowane działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej.

       Kolejne porozumienie pomiędzy Gminą Moryń reprezentowaną przez Burmistrza Morynia Józefa Piątka, a Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraja zostało zawarte 19 lipca 2017 roku. Przedmiotem porozumienia było uzgodnienie trybu współpracy oraz działań Stron umożliwiających zrealizowanie zadania pn.: Spowolnienie ruchu w m. Moryń w ciągu DW 125 – na wjeździe od strony Mieszkowic. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wyłonił (w przetargu nieograniczonym) wykonawcę robót. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Maldrobud Sp. z o.o. SK z Myśliborza. Koszt realizacji zadania wynosi 167.160,71 zł. Prace rozpoczęły się w dniu 16 października 2017 roku od wycinki drzew, które kolidują z realizowaną inwestycją. Gmina Moryń zgodnie z porozumieniem przekazała (w dniu 18.09.2017 r.) Województwu na realizację zadania kwotę 20.000,00 zł.

Autor: Dział Promocji

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze Wojewódzkiej 125 na terenie Gminy Moryń

  Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze Wojewódzkiej 125 na terenie Gminy Moryń

 • Powiększ zdjęcie Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze Wojewódzkiej 125 na terenie Gminy Moryń

  Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze Wojewódzkiej 125 na terenie Gminy Moryń

 • Powiększ zdjęcie Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze Wojewódzkiej 125 na terenie Gminy Moryń

  Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze Wojewódzkiej 125 na terenie Gminy Moryń

 • Powiększ zdjęcie Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze Wojewódzkiej 125 na terenie Gminy Moryń

  Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze Wojewódzkiej 125 na terenie Gminy Moryń