Rozmowy o Klępiczu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 listopada 2017

        Serdecznie zapraszamy na „Rozmowy o Klępiczu”. Spotkanie przy kawie odbędzie się 29 listopada 2017 roku o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej.  Celem spotkania jest określenie celów strategicznych dla naszego sołectwa i listy zadań, których realizacja pozwoli zakładane cele osiągnąć.

        W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną zdjęcia, które wykonali uczestnicy  warsztatów fotograficznych 4 listopada 2017 roku. Wystawa zdjęć pt. „Moje spojrzenie na moją miejscowość”  będzie sukcesywnie uzupełniana o zdjęcia wykonane w różnych porach roku przez mieszkańców Klępicza. Wystawę będzie można oglądać w godzinach otwarcia świetlicy wiejskiej do końca 2018 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Działanie animacyjne realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie: UDA-RPZP.07.01.00-32-K601/16-00.

Autor: Rada Sołecka Sołectwa Klępicz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Rozmowy o Klępiczu

    Rozmowy o Klępiczu