I konsultacje społeczne dot. przywrócenia Posterunku Policji w Moryniu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lutego 2018

       W związku z pismem Burmistrza Morynia Józefa Piątka do Ministra MSWiA Mariusza Błaszczaka, informującym, że od czasu zlikwidowanego posterunku Policji w Moryniu tj. od roku 2012, poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Moryń uległo znacznemu obniżeniu. Brak możliwości bieżącego, bezpośredniego kontaktu z funkcjonariuszami Policji, ich prewencyjnej obecności w środowisku w Gminie, w której od czasów powojennych w sposób nieprzerwalny funkcjonował posterunek Policji – jest przyczyną nie tylko obniżonego poziomu bezpieczeństwa, ale również wielu przestępstw i wykroczeń. Palącym problemem stają się kradzieże, akty wandalizmu.

       30 stycznia 2018 r. w Regionalnym Biurze Geoparku, zorganizowano I konsultacje społeczne dot. przywrócenia Posterunku Policji w Moryniu. Spotkanie prowadzone było przez Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie insp. Kazimierza Piotrowskiego oraz Burmistrza Morynia Józefa Piątka. Na spotkaniu omówiono działanie i korzyści jakie ze sobą niesie Krajowa Mapa Zagrożeń, z której może korzystać każdy mieszkaniec gminy. Jednak głównym tematem konsultacji była, możliwość przywrócenia Posterunku Policji do Morynia.

       Uczestnicy spotkania uznali, że koniecznym warunkiem podniesienia poczucia bezpieczeństwa jest odtworzenie posterunku Policji w Moryniu. W spotkaniu uczestniczyli radni Rady Miejskiej w Moryniu, sołtysi i mieszkańcy Gminy Moryń.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie I konsultacje społeczne dot. przywrócenia Posterunku Policji w Moryniu

  I konsultacje społeczne dot. przywrócenia Posterunku Policji w Moryniu

 • Powiększ zdjęcie I konsultacje społeczne dot. przywrócenia Posterunku Policji w Moryniu

  I konsultacje społeczne dot. przywrócenia Posterunku Policji w Moryniu

 • Powiększ zdjęcie I konsultacje społeczne dot. przywrócenia Posterunku Policji w Moryniu

  I konsultacje społeczne dot. przywrócenia Posterunku Policji w Moryniu

 • Powiększ zdjęcie I konsultacje społeczne dot. przywrócenia Posterunku Policji w Moryniu

  I konsultacje społeczne dot. przywrócenia Posterunku Policji w Moryniu

 • Powiększ zdjęcie I konsultacje społeczne dot. przywrócenia Posterunku Policji w Moryniu

  I konsultacje społeczne dot. przywrócenia Posterunku Policji w Moryniu

 • Powiększ zdjęcie I konsultacje społeczne dot. przywrócenia Posterunku Policji w Moryniu

  I konsultacje społeczne dot. przywrócenia Posterunku Policji w Moryniu