Wsparcie z Funduszy Europejskich infrastruktury turystyki aktywnej i uzdrowiskowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lutego 2018

Informacje o spotkaniu

       W  dniu 28 lutego 2018 r. zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego ich związków i stowarzyszeń oraz przedsiębiorców do udziału w spotkaniu w zakresie wsparcia projektów dotyczących infrastruktury turystyki aktywnej i uzdrowiskowej.

Zgłoszenia

Zapisz się na najbliższe spotkanie, które odbędzie się 28 lutego 2018 r. godzina 10:00 – 13:00 Wsparcie z Funduszy Europejskich infrastruktury turystyki aktywnej i uzdrowiskowej.

Miejsce spotkania: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce.

Rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać na adres e-mail Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pyrzycach: lpi@pyrzyce.pl. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Kontakt z organizatorem: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, tel.: 91 88 11 302, 91 88 11 303 e-mail: lpi@pyrzyce.pl

Dla kogo?

Spotkanie kierowane jest do przedstawicieli JST ich związków i stowarzyszeń oraz przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia na realizację projektów w w/w zakresie. 

Uwaga!

W przypadku osób z niepełnosprawnością, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Program spotkania

 • Rejestracja Uczestników
 • Blok I Przedstawienie Sieci PIFE
 • Blok II Przedstawienie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020
 • Przerwa
 • Blok III –– Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 4.9  Rozwój zasobów endogenicznych
 • Blok IV – sesja  pytań i odpowiedzi / konsultacje indywidualne

 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy:

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów,
 • pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich, udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach