Harmonogramy Rekrutacji do Przedszkola i Klasy I na rok szkolny 2017/2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 marca 2017

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W MORYNIU ORAZ DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SP NA ROK SZKOLNY 2017/2018

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W MORYNIU ORAZ DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SP NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Termin

Działanie

Uwagi

07.03 – 10.03.2017

Potwierdzenie woli o kontynuowaniu nauki w przedszkolu (dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkola oraz do oddziałów przedszkolnych przy SP w roku 2017/2018) przez złożenie dokumentów w sekretariacie ZS w celu ustalenie liczby wolnych miejsc

Druk do pobrania ze strony zsmoryn.pl/dokumenty szkolne lub z sekretariatu ZS

20.03 – 31.03.2017

Składanie dokumentów przez rodziców kandydatów w sekretariacie ZS

Druk do pobrania ze strony zsmoryn.pl/dokumenty szkolne lub z sekretariatu ZS

03.04 – 04.04.2017

Analiza wniosków przez komisję rekrutacyjną

 

04.04.2017

godz. 15.00

Wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

Budynek ZS, Przedszkola Miejskiego i Szkoły Filialnej w Witnicy

05-06.04.2017

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

Sekretariat Zespołu Szkół w Moryniu przy ul. Dworcowej 6 a

07.04.2017

Wywieszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

Budynek ZS, Przedszkola Miejskiego i Szkoły Filialnej w Witnicy

od 07.04.2017

Postępowanie odwoławcze

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora ZS Moryń odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

20.04.2017

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc

Budynek ZS, Przedszkola Miejskiego i Szkoły Filialnej w Witnicy

01-05.06.2017

Postępowanie uzupełniające (w przypadku wolnych miejsc).

Składanie dokumentów przez rodziców kandydatów w sekretariacie ZS.

Druk do pobrania ze strony zsmoryn.pl/dokumenty szkolne lub z sekretariatu ZS

06-07.06.2017

Analiza wniosków przez komisję rekrutacyjną

 

07.06.2017

Wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych                                      i niezakwalifikowanych do przedszkola

Budynek ZS, Przedszkola Miejskiego i Szkoły Filialnej w Witnicy

08-09.06.2017

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

Sekretariat Zespołu Szkół w Moryniu przy ul. Dworcowej 6 a

12.06.2017

Wywieszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

Budynek ZS, Przedszkola Miejskiego i Szkoły Filialnej w Witnicy

od 12.06.2017

Postępowanie odwoławcze

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora ZS Moryń odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Termin

Działanie

Uwagi

03.04 – 24.04.2017

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Druk do pobrania ze strony zsmoryn.pl/dokumenty szkolne lub z sekretariatu ZS

25.04 –26.04.2017

Analiza zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną

 

26.04.2017

godz. 13.00

Wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

Budynek ZS i SF w Witnicy

27-28.04.2017

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

Sekretariat Zespołu Szkół w Moryniu przy ul. Dworcowej 6 a

08.05.2017

godz. 13.00

Wywieszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Budynek ZS i SF W Witnicy

od 08.05.2017

Postępowanie odwoławcze

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora ZS Moryń odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

29.05.2017

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc

Budynek ZS i SF w Witnicy

29.05 -12.06.2017

Postępowanie uzupełniające

(w przypadku wolnych miejsc).

Składanie dokumentów przez rodziców kandydatów w sekretariacie ZS.

Druk do pobrania ze strony zsmoryn.pl/dokumenty szkolne lub z sekretariatu ZS

13-14.06.2017

Analiza wniosków przez komisję rekrutacyjną

 

14.06.2017

Wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Budynek ZS i SF w Witnicy

19-22.06.2017

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

Sekretariat Zespołu Szkół w Moryniu przy ul. Dworcowej 6 a

23.06.2017

Wywieszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Budynek ZS i SF w Witnicy

23.06.2017

Postępowanie odwoławcze

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora ZS Moryń odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Rekrutacja

    Rekrutacja