NOWE ZASADY WYCINKI DRZEW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 czerwca 2017

Z dniem 17 czerwca 2017 r. wchodzą zmiany do ustawy o ochronie przyrody dotyczące usuwania drzew.

Nie jest wymagane zezwolenie na usuwanie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2. Natomiast właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu Gminy,  zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego.
  2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno  zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, gatunek drzewa i obwód drzewa oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Ponadto informuje się, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ  Gminy, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie NOWE ZASADY WYCINKI  DRZEW

    NOWE ZASADY WYCINKI DRZEW