KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - przypomina

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 czerwca 2017

       W myśl art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z późn. zm.) rolnik jest obowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni zgłaszać Kasie osoby podlegające ubezpieczeniu w jego gospodarstwie oraz informować Kasę o okolicznościach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okoliczności.

Okolicznościami tymi mogą m.in. być:

 • podjęcie działalności rolniczej,
 • zakup lub sprzedaż gruntów rolnych,
 • wydzierżawienie gospodarstwa rolnego,
 • podjęcie innej niż rolnicza aktywności zawodowej, w tym podjęcie zatrudnienia,
 • przyznanie prawa do świadczenia (np. renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego),
 • przyznanie zasiłku dla osób bezrobotnych.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Logo KRUS

  Logo KRUS