KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 września 2017

       Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 września 2017 r. rozpoczyna działalność KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA powstały w wyniku połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego, które przestają istnieć z dniem 31 sierpnia 2017 r. Zmiany mają na celu zmniejszenie liczby instytucji, ograniczenie kosztów ich funkcjonowania oraz poprawę jakości obsługi beneficjentów i kontrahentów.

       Do zadań powstałej instytucji należą między innymi gospodarowanie Zasobem WRSP na dotychczasowych zasadach w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących prywatnego obrotu gruntami rolnymi (UKUR), udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej na utrzymanie infrastruktury na terenach wiejskich,  współpraca z samorządami w zakresie nieodpłatnego przekazywania gruntów i inne zadania realizowane dotychczas przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

       Ponadto, do zadań nowo powstałej instytucji należą takie zadania jak: kontrola pisemnych umów, dopłaty do prywatnego przechowywania oraz interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów rolnych na poszczególnych rynkach, w tym masła, odtłuszczonego mleka w proszku, zbóż i mięsa, handel zagraniczny, energia odnawialna w rolnictwie, wspieranie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych i żywnościowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina, monitoring rynku cukru, Fundusze Promocji, systemy jakości, wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym, realizacja programu dla szkół, czy też wsparcie dla pszczelarzy, które do tej pory realizowała Agencja Rynku Rolnego.

Poniżej przedstawiamy adresy poszczególnych siedzib KOWR:

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa:

 

Oddział Terenowy w Szczecinie                                   

ul. Matejki 6B, 71-615 Szczecin                                    

tel. 91 81 44 200, fax 91 81 44 222                            

email: szczecin@krow.gov.pl

 

Sekcja Zamiejscowa w Nowogardzie

ul. Górna 3, 72-200 Nowogard

tel. 91 578 93 70, fax 91 578 93 71

email: nowogard@kowr.gov.pl

 

Sekcja Zamiejscowa w Stargardzie

ul. Czarnieckiego 16, 73-110 Stargard

tel. 91 578 85 50, fax 91 578 85 51

email: stargard@kowr.gov.pl

 

Sekcja Zamiejscowa w Nowogardzie

Biuro Terenowe w Gryficach

ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice

tel. 91 384 77 10, fax 91 384 77 11

email: gryfice@kowr.gov.pl

 

Sekcja Zamiejscowa w Pyrzycach

ul. Warszawska 95, 74-200 Pyrzyce

tel. 502 23 84 82

email: pyrzyce@kowr.gov.pl

 

Sekcja Zamiejscowa w Stargardzie

Biuro Terenowe w Reczu

ul. Srebrna 22, 73-210 Recz

tel. 95 769 12 10, fax 95 769 12 11

email: recz@kowr.gov.pl

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

    Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa