Gmina Moryń

NAWET MAŁY PIES STANOWI ZAGROŻENIE

1 grudnia 2017

       Do Urzędu Miejskiego w Moryniu wpływają liczne skargi dotyczące psów swobodnie biegających po ulicach. Nawet mały pies może wywołać strach lub obawę, ponieważ każdy z nas inaczej reaguje, nie można również przewidzieć zachowania psa biegającego swobodnie bez właściciela. Powierzchowne nawet zranienie człowieka, niezależnie od wieku, wielkości i rasy psa może doprowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych.

 

WŁAŚCICIELU PSA!

 

WŁAŚCICIELU PSA! TEGO NIE WOLNO CI ROBIĆ!

 

CO GROZI ZA NIESTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD?

       Kto nie zachowuje środków ostrożności przy trzymaniu psa, zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2015, poz. 1094 ze zm.) podlega karze grzywny  do 250 zł albo karze nagany. Ponadto właściciel może ponosić odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez psa art. 431 Kodeksu cywilnego - (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459).

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Pies

    Pies