Gmina Moryń

Aktualności

Artykuły

Oferta dzierżawy nieruchomości pod Elektrownie Słoneczną

Przejdź do - Oferta dzierżawy nieruchomości pod Elektrownie Słoneczną

       R.Power Sp. z o.o. poszukuje gruntów do wydzierżawienia pod budowę farm słonecznych.

23 października 2018
Czytaj więcej o: Oferta dzierżawy nieruchomości pod Elektrownie Słoneczną

Przekazanie sprzętu jednostkom OSP

Przejdź do - Przekazanie sprzętu jednostkom OSP

       15 Października 2018 r. przed siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Moryniu, Burmistrz Morynia Józef Piątek przekazał jednostkom OSP sprzęt ratujący zdrowie i życie ludzkie.

19 października 2018
Czytaj więcej o: Przekazanie sprzętu jednostkom OSP

Podziękowania Burmistrza Morynia

Przejdź do - Podziękowania Burmistrza Morynia

Podczas obrad XXXVI uroczystej sesji Rady Miejskiej w Moryniu Burmistrz Józef Piątek podziękował za dotychczasową współpracę radnym Rady Miejskiej w Moryniu, sołtysom, radom sołeckim, organizacjom pozarządowym, kołom gospodyń wiejskich, stowarzyszeniom, kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom samorządowym oraz mieszkańcom.

16 października 2018

Podsumowanie kadencji 2015-2018

Przejdź do - Podsumowanie kadencji 2015-2018

Burmistrz Morynia Józef Piątek podsumował obecna kadencję, podczas obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Dział Promocji
16 października 2018

Interpelacje Radnego

Przejdź do - Interpelacje Radnego

       W związku z emocjami jakie wzbudza kwestia interpelacji złożonych przez Radnego Macieja Ostrowskiego podczas obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej, informuję, że odpowiedzi na złożone interpelacje przesłałem Radnemu w statutowym terminie.

O udzielonych odpowiedziach poinformowałem Radnych podczas obrad kolejnej sesji tj. w dniu 12 października br.

            Poniżej zamieszczam treść odpowiedzi udzielonych radnemu.

15 października 2018

Posterunek Policji w Moryniu

Przejdź do - Posterunek Policji w Moryniu

       W związku z likwidacją posterunku policji w Moryniu w 2012 roku i obniżającym się poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Moryń, wielokrotnie występowałem do komendantów policji (wojewódzkiego i powiatowego) o zwiększenie liczby funkcjonariuszy patrolujących gminę Moryń.

Dział Promocji
15 października 2018
Czytaj więcej o: Posterunek Policji w Moryniu

Szczęśliwa Podkowa

Przejdź do - Szczęśliwa Podkowa

Kolejne stowarzyszenie w Gminie Moryń  cieszy się z zakupionego sprzętu oraz z remontu swojej nowej siedziby przy Gospodarstwie Agroturystycznym w Skotnicy koło Morynia.

15 października 2018
Czytaj więcej o: Szczęśliwa Podkowa

Uroczyste otwarcie drogi rowerowej Siekierki - Trzcińsko-Zdrój

Przejdź do - Uroczyste otwarcie drogi rowerowej Siekierki - Trzcińsko-Zdrój

       Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz serdecznie zaprasza na uroczyste otwarcie drogi rowerowej Siekierki - Trzcinsko-Zdrój, w niedzielę, 14 października 2018 r., o godz. 10:30 - przed budynkiem starego dworca w Godkowie.

11 października 2018
Czytaj więcej o: Uroczyste otwarcie drogi rowerowej Siekierki - Trzcińsko-Zdrój

Informacja w sprawie dowozów do lokali wyborczych

w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborem Burmistrza Morynia zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

10 października 2018

Spotkanie informacyjne Szczecin

Przejdź do - Spotkanie informacyjne Szczecin

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 12 października 2018 roku w Netto Arena, ul. Władysława Szafera 3/5/7, w Szczecinie.

10 października 2018
Czytaj więcej o: Spotkanie informacyjne Szczecin