Gmina Moryń

Aktualności

Artykuły

Zadbana wieś lepszą przestrzenią do życia - Klępicz

Przejdź do - Zadbana wieś lepszą przestrzenią do życia - Klępicz

       Zadbana wieś lepszą przestrzenią do życia – pod takim hasłem zorganizowana została akcja społeczna, w ramach której mieszkańcy Klępicza porządkowali swoją miejscowość. Uprzątnięte pobocza drogi wojewódzkiej, uporządkowany plac przy skrzynkach pocztowych i świetlicy wiejskiej to tylko część efektów wspólnej pracy mieszkańców. W ramach działania animacyjnego zakupiony został traktor ogrodowy do koszenia trawy, który znacznie ułatwił i przyspieszył prace porządkowe. Prace ułatwiał również sprzęt, który udostępnili uczestnicy akcji. Na zakończenie działania animacyjnego uczestnicy spotkali się przy ognisku, w trakcie którego ustalono, że akcja będzie miała charakter cykliczny.

Dział Promocji
16 października 2017
Czytaj więcej o: Zadbana wieś lepszą przestrzenią do życia - Klępicz

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Przejdź do - E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

www.zus.pl/eskladka
13 października 2017
Czytaj więcej o: E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Zadbana wieś lepszą przestrzenią do życia - Klępicz

Przejdź do - Zadbana wieś lepszą przestrzenią do życia - Klępicz

Zadbana wieś lepszą przestrzenią do życia – Akcja porządkowania i pielęgnacji przestrzeni publicznej w miejscowości Klępicz.

Zbiórka przy świetlicy o godz 10:00 dnia 14 października 2017 roku. Sprzątanie zakończy się ogniskiem przy świetlicy około godz. 17:00

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w akcji.

11 października 2017
Czytaj więcej o: Zadbana wieś lepszą przestrzenią do życia - Klępicz

Pomoc Rządu dla osób poszkodowanych w wyniku orkanu

Przejdź do - Pomoc Rządu dla osób poszkodowanych w wyniku orkanu

Wojewoda Zachodniopomorski informuje, że osoby poszkodowane zjawiskami atmosferycznymi, które miały miejsce w naszym województwie w nocy z 5 na 6 października 2017 r. mogą starać się o bezzwrotną pomoc materialną od Rządu w wysokości do 6 tysięcy złotych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia domu do 100 tysięcy złotych. Środki na ten cel zostały zabezpieczone przez Rząd w przewidzianej na taki cel rezerwie budżetu państwa.

Wojewoda Zachodniopomorski
6 października 2017
Czytaj więcej o: Pomoc Rządu dla osób poszkodowanych w wyniku orkanu

Harmonogram Polowań Zbiorowych

Przejdź do - Harmonogram Polowań Zbiorowych

Harmonogram Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego "KNIEJA" i "SZARAK"

4 października 2017
Czytaj więcej o: Harmonogram Polowań Zbiorowych

Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń

Przejdź do - Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń

W dniu 29.09.2017 r. Rada Miejska w Moryniu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń na lata 2017 – 2023”.

Dział Promocji
29 września 2017
Czytaj więcej o: Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń

Podpisanie umowy o dofinansowanie Rozbudowy i przebudowy targowiska miejskiego w Moryniu

Przejdź do - Podpisanie umowy o dofinansowanie Rozbudowy i przebudowy targowiska miejskiego w Moryniu

Burmistrz Morynia podpisał umowę o przyznaniu pomocy na realizacje projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu”

30 września 2017
Czytaj więcej o: Podpisanie umowy o dofinansowanie Rozbudowy i przebudowy targowiska miejskiego w Moryniu

Handel grzybami surowymi

       Zasady dopuszczenia do obrotu grzybów i przetworów grzybowych reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy ( Dz. U. 2011. Nr 115, poz. 672 ).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie
27 września 2017
Czytaj więcej o: Handel grzybami surowymi

Rewitalizacja na terenie gminy Moryń

Przejdź do - Rewitalizacja na terenie gminy Moryń

       Trzy sołectwa (Mirowo, Bielin i Klępicz) są w trakcie realizacji działań animacyjnych w ramach projektu pn. „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” dofinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Rewitalizacja

27 września 2017
Czytaj więcej o: Rewitalizacja na terenie gminy Moryń

Wnioski do projektu budżetu na rok 2018

Informuję, że na podstawie pkt 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/353/2010 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 22 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zainteresowane podmioty i osoby mogą składać wnioski do projektu budżetu na rok 2018. Wnioski te należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2017 r w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Moryniu

Skarbnik Gminy Moryń
15 września 2017