Gmina Moryń

Miejska Biblioteka Publiczna

RYS HISTORYCZY

Początki moryńskiej biblioteki sięgają roku 1946, kiedy to biblioteka funkcjonowała jako jeden z 5 punktów bibliotecznych należących do biblioteki w Dębnie, z księgozbiorem wymiennym i dopożyczanym. Otwarcie bibliotek (w tym biblioteki w Moryniu) nastąpiło w 1949 roku. Istniejące od r. 1946 punkty biblioteczne w miasteczkach przekształcono w biblioteki miejskie.  Początkowo siedzibą biblioteki był Ratusz Miejski. Następnie  – zbiory, które zachowały się po pożarze w Ratuszu – przeniesiono do budynku mieszkalnego  przy ul. Kościuszki. Dopiero po kilku latach biblioteka usytuowana została w budynku przy ul. Szerokiej 12 i mieści się tam do dnia dzisiejszego.

  Pierwszymi pracownikami placówki lat powojennych byli:

- lata 1949 – 67 – panowie: Ignacy Ogonowski i Julian Ostrowski

- od roku 1967 do 1999 funkcję kierownika biblioteki pełniła p. Bożena Krysiak

- od stycznia 1999 – przez ok. pięć miesięcy pracownikiem biblioteki była pani Beata Skowronek – Ogonowska

- następnie, w tym samym roku 1999 do stycznia 2006 r. - placówką kierowała p. Teresa Maranda

- lata 2006 - 2008 – to okres zarządzania zbiorami przez p. Krystynę Sikorę

- od września 2008 r. do chwili obecnej zbiorami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Moryniu zarządza bibliotekarz - p. Marta Krysiak-Cacek.

 CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

          Księgozbiór biblioteki w Moryniu liczy ok. 12000 wol. (stan na 31.12.2014).

Odnotowuje się, iż od kilku lat średnio przybywa ok. 400 nowych woluminów.

          Prenumeratą objęto  kilka tytułów czasopism, m.in. :

Murator, Działkowiec, Świerszczyk,  ponadto czytelnicy mają do dyspozycji takie tyt. czasopism jak: Claudia, Charaktery, Odkrywca, Spotkania z zabytkami, Mój ogród, Oliwia, Wędrowiec zachodniopomorski i inne.

          Do dyspozycji czytelników oddano trzy stanowiska komputerowe z ogólnodostępnym, nieodpłatnym internetem.      

         Czytelnicy:  biblioteka co roku rejestruje ok. 360 czytelników aktywnie korzystających z zasobów placówki oraz ponad 100 osób, które znajdują się w tzw. przerwach (korzystających sporadycznie lub tylko z czytelni internetowej)

  W wypożyczalni powstał „Kącik Literatury dla dzieci” i jest przeznaczony głównie dla maluchów odwiedzających bibliotekę z osobą dorosłą. Oprócz oferty wydawniczej, dzieci mogą się pobawić zabawkami,  porysować kredkami lub kredą – dorośli w tym czasie mogą swobodnie wybrać lekturę dla siebie.

 NOWOŚCI WYDAWNICZE

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich czytelników biblioteka  sukcesywnie dokonuje zakupów nowości wydawniczych, bądź uzupełnia brakujące pozycje czytelnicze, zarówno pod kątem literatury beletrystycznej jak i popularno–naukowej.

    O zakupionych nowościach wydawniczych biblioteka  informuje swoich czytelników na bieżąco na profilu FACEBOOKA.

 

 

 

 

Galeria


  • Powiększ zdjęcie Miejska Biblioteka Publiczna

    Miejska Biblioteka Publiczna

  • Powiększ zdjęcie Miejska Biblioteka Publiczna

    Miejska Biblioteka Publiczna

  • Powiększ zdjęcie Miejska Biblioteka Publiczna

    Miejska Biblioteka Publiczna