Program Stypendiów Pomostowych 2018/2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 maja 2018

       Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Wsparcia Rolnictwa ogłasza: Program Stypendiów Pomostowych 2018/2019.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazialną w 2018 roku i spełniają następujące kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o prace w okresie co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód uczącej się nie jest wyższy niż 1.575 zł brutto wyliczany z czerwca 2018 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z niepełnosprawnością,
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.

Kandydat do stypendium spełniający warunki w § 3 Regulaminu, po przyjęciu na studia, wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.  Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 2 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r. do godziny 16-ej.  Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem miejsca zamieszkania) w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2018 r.

Informacje o programie stypendium udzielają:

 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości                                                                      KOWR OT w Szczecin

90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29                                                                                   71-615 Szczecin, ul. Matejki 6B

tel.: (42) 632-59-91, 631-95-58,                                                                                   

Damian Maligłówka te. (91) 81-44-284, pok 214

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Program Stypendiów Pomostowych 2018/2019

    Program Stypendiów Pomostowych 2018/2019