Głosuj na Centrum Szkolenia Małego Strażaka w Moryniu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 maja 2018

Drogie Społeczniczki i Drodzy Społecznicy Pomorza Zachodniego! Zapraszamy do głosowania na złożone w ramach Programu społecznik inicjatywy obywatelskie.

Szczegóły i wykaz inicjatywy o charakterze regionalnym i powiatowym dostępne są tutaj.

To od Państwa aktywności zależy, jakie inicjatywy zostaną zrealizowane.

Zapraszamy do głosowania na inicjatywy obywatelskie! 

https://pomorzezachodnie.wybiera.pl/Glosuj

Jak zagłosować?

1. Głosowanie jest możliwe od dnia 21 maja 2018 r. do dnia 4 czerwca 2018 r. do godziny 20:00.
2. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Pomorza Zachodniego, którzy najpóźniej w dniu zakończenia głosowania ukończą 16 rok życia.
3. Głosować można wyłącznie  elektronicznie.
4. Na inicjatywę o zasięgu powiatowym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany powiat, którego zadanie dotyczy.
5. Na inicjatywę o zasięgu regionalnym głosować może każdy mieszkaniec zamieszkujący województwo zachodniopomorskie.
6. Aby głos był ważny należy wpisać na karcie do głosowania 1 inicjatywę o zasięgu powiatowym i maksymalnie 3 inicjatywy o zasięgu regionalnym (numer i nazwa inicjatywy zweryfikowanych przez Zespół Oceniający)/
7. Dla ważności karty do głosowania konieczne jest wpisanie imienia i nazwiska oraz powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, oraz odznaczeniu  oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia potwierdzającego fakt bycia osobą uprawnioną do głosowania w ramach Programu Społecznik budżet obywatelski.
8. Głos jest nieważny w przypadku kiedy: na karcie do głosowania głosujący dokonał wyboru więcej niż jednej inicjatywy o zasięgu powiatowym lub więcej niż trzech o zasięgu regionalnym, wpisano nieprawidłową nazwę powiatu zamieszkania lub nie wpisano jej wcale, karta nie została złożona z dochowaniem terminu przeznaczonego na głosowanie, głosujący nie jest mieszkańcem Pomorza Zachodniego lub w chwili oddania głosu nie miał ukończonego 16 roku życia.
9. W przypadku kiedy głosujący mieszkaniec oddał głos na inicjatywę o zasięgu powiatowym lub regionalnym, którego nie jest mieszkańcem, głos taki traktuje się jako nieważny w części oddanej niezgodnie z miejscem zamieszkania.

1/R/2018 - Centrum Szkoleniowe Małego Strażaka Ochotnicza Straż Pożarna w Moryniu.
Pierwsze w powiecie gryfińskim Centrum Szkolenia Małego Strażaka wraz z Akademią Małego Strażaka to nasza reakcja na zauważalny spadek zainteresowania służbą w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Kształtowanie wrażliwości społecznej oraz postaw obywatelskich u najmłodszych mieszkańców regionu to podstawowe cele naszej inicjatywy.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie OSP Moryń

    OSP Moryń