Posterunek Policji w Moryniu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 października 2018

       W związku z likwidacją posterunku policji w Moryniu w 2012 roku i obniżającym się poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Moryń, wielokrotnie występowałem do komendantów policji (wojewódzkiego i powiatowego) o zwiększenie liczby funkcjonariuszy patrolujących gminę Moryń.

Okresowo zwiększona częstość patroli nie przyniosła oczekiwanych efektów, więc 5 stycznia 2016 roku wystąpiłem do Komendanta Wojewódzkiego Policji, o odtworzenie posterunku policji w Moryniu.

4 lutego 2016 roku otrzymałem odpowiedź negatywną, jednak nie wykluczającą możliwości odtworzenia posterunku policji – przy zmianach organizacyjnych planowanych  w policji.

       Gdy tylko pojawiły się sprzyjające okoliczności polityczne, w grudniu 2017 roku, wystąpiłem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o zainicjowanie działań zmierzających do odtworzenia posterunku. Z analogiczną prośbą wystąpiłem również  do Komendanta Wojewódzkiego  Policji w Szczecinie. Wspomniane wystąpienia uruchomiły działania policji polegające na przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy oraz dokonaniu szczegółowej analizy, dotyczącej zasadności odtworzenia posterunku policji.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji i analiz oraz deklaracji gminy dotyczącej przekazania działki pod budowę posterunku, Komendant Główny Policji pismem z dnia 1 marca 2018 roku, poinformował mnie o pozytywnej opinii w zakresie celowości odtworzenia posterunku - wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.

       Kolejnym etapem było wytypowanie przez przedstawicieli Komendanta Wojewódzkiego jednej z trzech - proponowanych przez gminę - działek pod budowę nowej siedziby posterunku policji w Moryniu.

25 kwietnia 2018 roku Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie wskazał teren przy szkole – działkę nr 63/2, z której wcześniej należy wydzielić działkę o powierzchni około 10 arów. W związku z powyższym wystąpiłem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku posterunku policji wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

Wydana 3 lipca 2018 roku decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, otworzyła możliwości dokonania podziału działki 63/2.

1 października 2018 roku została wydana decyzja zatwierdzająca podział działki 63/2, który następnie został ujawniony w ewidencji gruntów.

       12 października 2018 roku Rada Miejska w Moryniu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa  - Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem aktu notarialnego.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Autor: Dział Promocji

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Posterunek Policji w Moryniu

    Posterunek Policji w Moryniu