Spotkanie z organizacjami pozarządowymi w UW w Szczecinie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 sierpnia 2015

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego (Urząd Marszałkowski WZ) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie dotyczące projektu „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2015 r. o godz. 1030 w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wały Chrobrego 4 w Szczecinie.

Program spotkania:

 • 10.00 – 10.30 – rejestracja uczestników,
 • 10.30 – 10.45 – powitanie uczestników (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego),
 • 10.45 – 11.15 – prezentacja projektu rocznego „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”,
 • 11.15 – 11.30 – informacja o elektronicznym generatorze ofert - systemie informatycznym usprawniającym ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań,
 • 11.30 – 11.50 – przerwa kawowa,
 • 11.50 – 13.00 – dyskusja (pytania, zgłaszanie uwag i propozycji)

Spotkanie umożliwi poznanie opinii III sektora na temat wojewódzkiego Programu współpracy z NGO, zebranie uwag i propozycji do Programu na rok 2016, tak, aby dokument stanowił odzwierciedlenie aktualnych potrzeb i służył jak najlepszej współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi.

Osoby chętne do udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie załączonej karty zgłoszenia do dnia 23 sierpnia br. Szczegółowych informacji udzieli Małgorzata Kuncewicz, gł. specjalista w Wydziale Współpracy Społecznej, tel. 91/44 16 223.

Autor: Dział Promocji

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie logo Pomorze Zachodnie

  logo Pomorze Zachodnie