Społecznik 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 czerwca 2019

Do 14 czerwca mieszkańcy Pomorza Zachodniego mają czas, by za pomocą platformy internetowej https://pomorzezachodnie.wybiera.pl wskazać projekty o zasięgu regionalnym i powiatowym Społecznika, na których realizacji im zależy.

Każda osoba, która w dniu głosowania ukończyła 16 lat może wziąć udział w głosowaniu oddając swój głos na 3 inicjatywy o zasięgu wojewódzkim oraz 1 głos na inicjatywę o zasięgu powiatowym (wg miejsca zamieszkania). Aby głos był ważny należy głosować podając swój adres e-mail oraz datę urodzenia i wyrazić niezbędne zgody. Głosowanie odbywa się tylko elektronicznie, a dany adres e-mail bierze udział w głosowaniu jedynie raz.

Aby inicjatywy regionalne mogły otrzymać dofinansowanie muszą zdobyć:
a) minimum 400 głosów na inicjatywę obywatelską o zasięgu regionalnym,
b) minimum 0,3% głosów mieszkańców danego powiatu (wg danych GUS na stan 31.12.2018r.) na inicjatywę obywatelską o zasięgu powiatowym, przy założeniu minimum 400 głosów dla Miasta Szczecin. Minimalna ilość głosów dla powiatu gryfińskiego to 248.

Do wyboru mamy 56 inicjatyw o zasięgu regionalnym oraz 60 inicjatyw o zasięgu powiatowym. Głosujemy na jedną inicjatywę o zasięgu powiatowym (głosować może mieszkaniec zamieszkujący dany powiat) oraz na trzy inicjatywy o zasięgu regionalnym.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo społecznik

    logo społecznik