XVIII Turniej Tenisa ziemnego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lipca 2019

Zapraszamy do udziału w XVIII Turnieju Tenisa ziemnego „Open” o puchar przechodni dr. Christiana Friedriecha Kocha, który odbędzie się 20 i 21 lipca 2019 r. w Ramach Jarmarku Moryńskiego. Zgłoszenia przyjmuje telefonicznie – Jerzy Piątek, tel. 505 683 854;

Regulamin turnieju:

 1. Organizator:
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Morynia i Jeziora Morzycko,
 • Gmina Moryń.

 

 1. Termin i miejsce:
 • Kort Tenisowy ul. Żeglarska;
 • 20.07.2019, godz. 9.00 eliminacje;
 • 21.07.2019, godz 9.00 półfinały i finał;
 1. Uczestnictwo:
 • W zawodach udział może wziąć maksymalnie 12 zawodników;
 • O starcie zawodników będą decydować zgłoszenia telefoniczne;
 1. System rozgrywek:
 • Eliminacje rozgrywane w grupach A,B,C,D po trzech zawodników w każdej grupie;
 • W grupach gramy „każdy z każdym” od stanu 2:2 w secie;
 • Zwycięzcy poszczególnych grup grają półfinałach zw. gr. A gra z zw. gr. C, zw gr. B gra z zw. gr. ;
 • Podczas turnieju obowiązują przepisy PZT;
 • Gramy do dwóch wygranych setów;
 • Przy stanie 6:6 w secie obowiązuje Tie-break do 7 pkt;
 • Przy stanie 1:1 w setach obowiązuje Tie-break do 10 pkt;
 • losowanie grup odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia;
 • Do półfinałów awansują zwycięzcy poszczególnych grup:
 1. Pierwszy półfinał - zwycięzca grupy A – zwycięzca grupy C;
 2. Drugi półfinał - zwycięzca grupy B – zwycięzca grupy D;
 3. Przegrani półfinałów grają o III miejsce;
 4. Wygrani półfinałów grają o I miejsce;
 1. Mecze grupowe rozgrywane będą w sobotę 20.07.2018;
 2. Mecze półfinałowe i finałowe rozgrywane będą w niedziele 21.07.2018;
 3. Sędziowie:
 • Każdy mecz sędziują zainteresowani gracze, obowiązuje zasada „Fair-play”, obowiązują przepisy PZT;
 • Organizator ma głos decydujący w sprawach spornych;
 1. Zgłoszenia udziału:
 • Ostateczny termin zgłoszeń mija 15.07.2018;
 • Wpisowe 30 zł;
 • Zgłoszenia przyjmuje telefonicznie – Jerzy Piątek, tel. 505 683 854;
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w turnieju.

 

 

Zgodnie z art. 13 – ogólnego rozporządzenie ochrony danych osobowych (RODO) informuję się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury, reprezentowany prze
  dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury z siedzibą przy ul. Szerokiej 12, 74-503 Moryń.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@moryn.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) –rozporządzenia
  RODO – w celu organizacji i przeprowadzenia XVIII Turnieju Tenisa ziemnego „Open” w Ramach
  Jarmarku Moryńskiego..
 4. Pani/Pana dane nie będą udostępnianie.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do 7 dni po zakończeniu turnieju.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
 8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w XVII
  Turnieju Tenisa ziemnego „Open” w Ramach Jarmarku Moryńskiego.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
  organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
  przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
  wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie turniej tenisa - plakat

  turniej tenisa - plakat