Ogłoszenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 października 2019

Informuję wszystkich właścicieli nieruchomości, zarządców budynków, że w dniach od 04.11.2019 r. do 04.12.2019 r. należy przeprowadzić obowiązkową deratyzację (ograniczenie populacji myszy i szczurów). Akcję  deratyzacji przeprowadza się  na  własny koszt.

Miejsca wyłożenia trutek muszą być oznakowane i zabezpieczone tak, aby  zapobiec przypadkowym kontaktom ludzi oraz zwierząt z wyłożoną trutką.

Obowiązek deratyzacji wynika z Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy Moryń oraz Zarządzenia Burmistrza Morynia nr 99 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu  jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Moryń.

                                                        

Autor: Burmistrz Morynia Józef Piątek

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie herb Gminy

    herb Gminy