Horyzonty - wsparcie dla uczniów z małych miejscowości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 grudnia 2019

15 lutego 2020 r. już po raz dziesiąty Fundacja EFC wraz ze swoim partnerem strategicznym, Fundacją Rodziny Staraków, otwiera rekrutację do swojego flagowego programu. Horyzonty to szerokie wsparcie dla uczniów z małych miejscowości oraz rodzin o skromnych dochodach, którzy chcą zdobywać wiedzę w najciekawszych liceach i technikach w dużych miastach. Stypendyści Horyzontów angażują się społecznie, trzymają się razem, dbają o rozwój osobisty w szkole i poza szkołą.

Od 15 lutego do 31 marca kandydaci mogą wypełniać formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej, www.efc.edu.pl.

Stypendium oferuje pomoc materialną w postaci pokrycia kosztów mieszkania w bursie, nauki w szkole, wyżywienia, czy letnich i zimowych wyjazdów. Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji oraz wykwalifikowani koordynatorzy regionalni. Uczestnicy programu są traktowani poważnie i po partnersku, w trudnych sytuacjach nigdy nie są sami. Wspólnie spędzają wakacje i ferie, realizują projekty społeczne oraz biorą udział w warsztatach.

 

Fundacja EFC to jedna z największych fundacji rodzinnych w Polsce. Od 2009 roku działa na rzecz edukacji - wspiera wszechstronny rozwój młodzieży, podnosi kompetencje zawodowe pedagogów, wyróżnia działaczy społecznych i publicystów wpływających na kształt współczesnej edukacji. Promuje postawy zaangażowania społecznego i filantropii. Stanowi aktywny, słyszalny głos w debacie na temat jakości uczenia i uczenia się.

Fundacja Rodziny Staraków (FRS) działa od 2008 roku na dwóch płaszczyznach. Wyrównuje szanse edukacyjne młodzieży oraz przyznaje granty liceom plastycznym na autorskie projekty artystyczne. Równocześnie wspiera młodych polskich artystów, organizuje wydarzenia kulturalne oraz udostępnia szeroką kolekcję sztuki współczesnej Anny i Jerzego Staraka.  

Więcej informacji na temat programu oraz rekrutacji na stronie internetowej Fundacji EFC (www.efc.edu.pl).

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie plakat

    plakat