Otwórz serce na sąsiada

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 listopada 2019

Osoby starsze bardzo często czują się samotne – możemy im pomóc - wystarczy, że otworzymy się na i ich potrzeby. Zwłaszcza teraz, w okresie przedświątecznym, który jest dla osób samotnych niewątpliwie jednym z najtrudniejszych momentów w roku,  pragniemy uwrażliwić mieszkańców gminy na kwestię poprawy szeroko pojętych kontaktów sąsiedzkich, kształtowanie postawy otwartości i pomocniczości w stosunku do drugiego człowieka.

Podjęcie nawet drobnych działań takich jak serdeczne powitanie, uśmiech, przyjazny gest, poświęcenie czasu na chwilową rozmowę z sąsiadem czy zaoferowanie drobnej sąsiedzkiej przysługi - jeśli istnieje taka potrzeba, przynosi wszystkim korzyści.

Kampania jest odpowiedzią na pogarszający się stan relacji międzyludzkich. Wbrew pozorom problem ten jest wyjątkowo poważny i dotkliwy w skutkach, to właśnie osłabienie więzi społecznych uważa się współcześnie za jeden z najważniejszych czynników sprzyjających wykluczeniu społecznemu.

Każdego roku rośnie odsetek osób po 65. roku życia  - szacuje się, że do 2035 r. będą one stanowić 1/4 społeczeństwa (dane GUS). Jak wynika z badań, największym problemem osób starszych jest samotność, z którą mierzą się na co dzień (niemal co piąta osoba po 65. roku życia czuje się samotna, odsetek ten rośnie wśród osób powyżej 80. roku życia). Tego uczucia doświadczają najczęściej osoby mieszkające w jednoosobowych gospodarstwach domowych.

W dużych miastach coraz częściej organizowane są akcje mające na celu pomoc seniorom, jak np.: „Twoja obecność pomaga mi żyć” stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”, jednakże zjawisko samotności osób starszych, wbrew pozorom, dotyczy również małych miejscowości.

Dlatego też prosimy, by w tym szczególnym czasie otworzyć się na potrzeby starszych, samotnych sąsiadów, zainteresować się nimi, zapytać czy nie potrzebują pomocy, może nawet zaprosić na wspólną wieczerzę Wigilijną. Drobnymi gestami możemy wspólnie budować lepsze jutro dla nas wszystkich.

wykorzystane w artykule zdjęcie pochodzi ze strony https://pixabay.com/pl/

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Otwórz serce na sąsiada

    Otwórz serce na sąsiada