Spalanie odpadów roślinnych na własnej posesji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 lutego 2020

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym porządkuje się ogródki i podwórka. Częstą praktyką jest spalanie w ognisku odpadów, takich jak pozostałości roślinne. Niestety w myśl obowiązujących przepisów jest to zabronione.

Zgodnie z §3 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXIV/183/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady i odpady zielone, podlegają obowiązkowi selektywnego zbierania. Spalanie odpadów zielonych (liście, łodygi) w  ogniskach jest więc niedopuszczalne.

W myśl art. 191 ustawy o odpadach ten, kto wbrew zakazowi określonemu w art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny. Osoba, która spala odpady zielone w ogródku lub na działce, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.

Palenie odpadów na terenie prywatnej posesji reguluje również art. 144 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), z którego jednoznacznie wynika, że zadymianie sąsiednich nieruchomości jest zakazane.

Należy liczyć się więc z tym, że w przypadku spalania odpadów w ognisku może być wezwana przez sąsiadów policja i straż pożarna.

zdjęcie pochodzi ze strony: https://moryn.osp.pl/

Galeria

  • Powiększ zdjęcie pożar odpadów zielonych

    pożar odpadów zielonych