Obowiązkowa deratyzacja na terenie gminy Moryń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 marca 2020

Informuję wszystkich właścicieli nieruchomości, zarządców budynków, że w dniach od 01 kwietnia do 31 maja 2020 r. należy przeprowadzić obowiązkową deratyzację (ograniczenie populacji mysz i szczurów).

Akcję deratyzacji przeprowadza się  na  własny koszt.

Miejsca wyłożenia trutek muszą być oznakowane i zabezpieczone tak, aby  zapobiec przypadkowym kontaktom ludzi oraz zwierząt z wyłożoną trutką.

Obowiązek deratyzacji wynika z Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy Moryń oraz zarządzenia nr 22 Burmistrza Morynia z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Moryń.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Autor: GMOŚ - Marta Maziar

Galeria

  • Powiększ zdjęcie obrazek - szczur

    obrazek - szczur