Komunikat

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2020

W związku z wprowadzonym na terytorium RP stanem epidemii, informuję o kolejnych działaniach podjętych na terenie gminy Moryń, mających na celu zminimalizowanie tego zagrożenia:

 1. Zawieszone zostały zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół aż do Świąt Wielkanocnych. Lekcje będą odbywać się poprzez platformy e-learningowe.

Rodzicom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wniosek należy pobrać ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl i złożyć u pracodawcy (lub płatnika składek).

 1. Zawieszona do odwołania jest działalność Biblioteki Publicznej w Moryniu oraz Miejskiego Ośrodka Kultury, zawieszają działalność świetlice wiejskie.
 2. Odwołany został maraton MTB, który miał odbyć się 28 marca w Przyjezierzu.
 3. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu informuje, że obowiązuje zakaz odwiedzin w DPS.
 4. Decyzją Komisji ds. nagłych PZPN z dnia 20.03.2020r. wszystkie rozgrywki piłkarskie zostają odwołane
  do 26 kwietnia 2020 r.
 5. Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Moryń zostały wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji – są gotowe do pomocy innym służbom.
 6. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników wyłączone z użytku do odwołania zostały gminne place zabaw i siłownie zewnętrzne.
 7. Urząd Miejski w Moryniu funkcjonuje normalnie, jednakże zaleca się ograniczenie załatwiania spraw
  w Urzędzie poprzez kontakt bezpośredni do przypadków wyjątkowych i niezbędnych. Proszę o rozważenie korzystania z dostępnych metod kontaktu z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych (ePUAP), telefonu lub operatora pocztowego. Płyn do dezynfekcji rąk został umieszczony przy drzwiach wejściowych do urzędu oraz przy głównych ciągach komunikacyjnych, a także w biurach. Każda osoba wchodząca do budynku proszona jest o dokonanie dezynfekcji rąk przed wejściem do biur.
 1. Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje interesantów w ograniczonym zakresie, preferowany jest kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną. Przed wizytą w OPS należy umówić się telefonicznie pod
  nr tel. 91 414 61 45.
 2. OPS w Moryniu w okresie zagrożenia koronawirusem COVID-19 oferuje pomoc w  zakupie żywności, leków oraz artykułów higienicznych i środków czystości dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz osób przebywających w domowej kwarantannie, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny, przyjaciół lub sąsiadów.
 3. Związek Gmin Dolnej Odry poinformował o możliwości wystąpienia zakłócenia w terminowym odbiorze odpadów komunalnych jak również konieczności wprowadzenia wyjątkowych zasad dotyczących odbioru odpadów. Zamknięty został Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dolicach.
 4. Zwracam się z prośbą do Mieszkańców gminy Moryń, by w przypadku infekcji dróg oddechowych pozostali w domach i skontaktowali się telefonicznie ze swoim lekarzem.

Proszę mieszkańców o zaniechanie ryzykownych zachowań:  unikanie skupisk ludzi, zrezygnowanie z niekoniecznych spotkań oraz rozsądek  podczas robienia zakupów.

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy bezzwłocznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gryfinie, tel. 91 416 38 58 lub 694 493 763. W przypadku nasilonych objawów należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego szpitala przy
ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie
, tel. 91 813 94 56 lub 91 813 94 59.

Osoby, które będą poddane kwarantannie domowej są proszone o odpowiedzialne zachowanie i nie wychodzenie do sklepu, czy na spacer z psem.  Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 30.000 zł.

Zachęcam do śledzenia aktualnych informacji zamieszczanych w komunikatach na stronie internetowej urzędu oraz w gablotach na terenie Morynia i w sołectwach.

Burmistrz Morynia
Józef Piątek

 

 

Autor: Burmistrz Morynia Józef Piątek

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Herb Gminy Moryń

  Herb Gminy Moryń