Nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 kwietnia 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dn. 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • Pożyczka z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Pożyczka udzielana jednorazowo,
 • Kwota pożyczki do 5 000,00 zł,
 • Stałe oprocentowanie w skali roku, wynosi 0,05 stopy redyskonta weksliprzyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
 • Karencja w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcyod dnia udzielenia pożyczki.
 • Okres spłaty pożyczki do 12 miesięcy.
 • O pożyczkę mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. 
 • Na wniosek mikroprzedsiębiorcy pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia ma dzień 29 lutego 2020r.

Zapraszamy do składania wniosków pracodawców, których miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terenie powiatu gryfińskiego.

Termin składania wniosków: od 01 kwietnia 2020 do wyczerpania zapotrzebowania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie tarcza logo

  tarcza logo