Nawadnianie w gospodarstwie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 maja 2020

Informujemy, że decyzją Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, termin składania wniosków o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który miał się zakończyć w dniu 20 kwietnia 2020 r., został wydłużony do 20 lipca 2020 r.

O dofinansowanie na nawadnianie gospodarstw mogą ubiegać się właściciele gospodarstw rolnych o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. W związku z powyższym mogą zostać objęte wsparciem następujące rodzaje przedsięwzięć:

  • wykonanie nowego nawodnienia,
  • ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,
  • ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Planowane operacje mogą być realizowane tylko jednoetapowo.

Realizację operacji oraz ponoszenie kosztów kwalifikowanych można rozpocząć "na własne ryzyko" od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Więcej informacji na stronie: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-41-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w-gospodarstwie.html

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo ZODR

    logo ZODR