Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość rolna - Stare Objezierze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2020

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Moryń powiat gryfiński, pochodzącej z byłego PFZ. Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość rolna, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 25.03.2020 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.123.2020.Mit, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 51 z obrębu Stare Objezierze, okręg podatkowy I o powierzchni ogólnej 0,2182 ha, tj. 0,2182 ha użytków rolnych.

Dla nieruchomości jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gryfinie księga wieczysta nr SZ1Y/00064189/0.

W skład nieruchomości wchodzą:

- grunty orne: 0,2182 ha, (w tym ki: R IVa);

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 12 400,00 zł. Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. (słownie: dwanaście tysięcy czterysta 00/100 złotych);

Minimalne postąpienie: 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt 00/100 złotych);

Wadium wynosi: 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta 00/100 złotych);

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w miejscowości Stare Objezierze. Bezpośrednie sąsiedztwo stanową tereny zabudowy zagrodowej wsi oraz tereny rolne. Dojazd do działki utrudniony,drogą wyznaczoną geodezyjnie, ale nie wyniesioną w terenie.

Przetarg odbędzie się 28.05.2020 r. o godz. 9:30 w siedzibie SZ KOWR w Pyrzycach , ul. Warszawska 95, 74-200 Pyrzyce

Pełna treść ogłoszenia w załączniku do pobrania.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo KOWR

    logo KOWR