Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość rolna - Stare Objezierze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2020

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Moryń powiat gryfiński, pochodzącej z byłego PFZ. Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość rolna, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 10.03.2020 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.123.2019.MiŁ, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 78/1 z obrębu Stare Objezierze, okręg podatkowy I o powierzchni ogólnej 0,1940 ha, tj. 0,1940 ha użytków rolnych.

 

Dla nieruchomości jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gryfinie księga wieczysta nr SZ1Y/00005693/5.

W skład nieruchomości wchodzą:

- grunty orne: 0,1940 ha, (w tym kl: R Ma- 0,1366 ha, Mb- 0,0574 ha)

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 13 600,00 zł. Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. (słownie: trzynaście tysięcy sześćset 00/100 złotych);

Minimalne postąpienie: 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt 00/100 złotych);

Wadium wynosi: 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset 00/100 złotych);

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w miejscowości Stare Objezierze. Bezpośrednie sąsiedztwo stanową tereny zabudowy zagrodowej wsi, ogródki działkowe oraz tereny rolne. Dojazd do działki drogą asfaltową. Kształt regularny.

Przetarg odbędzie się 28.05.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie SZ KOWR w Pyrzycach , ul. Warszawska 95, 74-200 Pyrzyce

Pełna treść ogłoszenia w załączniku do pobrania.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo KOWR

    logo KOWR