Zmiana sposobu naliczania opłat

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lipca 2020

Od 1 stycznia 2021 r. nastąpi zmiana zasad ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dnia 4 czerwca 2020 r. Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry podjęło uchwałę Nr 4/2020 zmieniającą uchwałę Nr 17/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

W wyniku zmiany określono, że od 1 stycznia 2021 roku wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie naliczana w zależności od ilości m3 średniomiesięcznego zużycia wody za cały poprzedni rok kalendarzowy, na podstawie wskazań legalizowanego wodomierza.

Do ilości zużytej wody, nie wlicza się ilości bezpowrotnie zużytej wody, tj. takiej, z której nie powstają ścieki; przy czym ilość wody zużytej bezpowrotnie ustalana jest na podstawie dodatkowego zainstalowanego i legalizowanego wodomierza a właściciel nieruchomości ma zawartą pisemną umowę na dostawę wody bezpowrotnie zużytej.

Na początku kolejnego roku, nie później niż do 10 lutego 2021 roku, każdy właściciel nieruchomości będzie musiał złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021.

Pamiętaj o przechowywaniu faktur za zużycie wody z całego roku kalendarzowego.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie komunikat ZGDO

    komunikat ZGDO