Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lipca 2020

Związek Gmin Dolnej Odry informuje o możliwości przekazania odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Celnej 21, 74-300 Myślibórz od poniedziałku do piątku w godzinach od 10ᴼᴼ do 18ᴼᴼ, w soboty od godziny od 10ᴼᴼ do 15ᴼᴼ.

Do PSZOK przyjmowane są odpady, takie jak:

a) papier i tektura, czasopisma, gazety w tym opakowania,

b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,

c) metal, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak,

d) odpady biodegradowalne w tym odpady zielone,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

f) przeterminowane leki i opakowania po lekach,

g) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wynik przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

h) chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,

i) zużyte baterie i akumulatory,

j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

k) wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,

l) odpadóy z tekstyliów i odzieży,

m) zużyte opony, z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,

n) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac wykonywanych we własnym zakresie, w szczególności odpadowy materiał budowlany w postaci potłuczonych wyrobów ceramiki budowlanej (np. pustaków, cegieł, dachówek, kafli i in.) oraz pokruszonego betonu, tynku, gipsu, cementu, z zastrzeżeniem, że nie będą przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano - architektonicznej.

Załącznik: oświadczenie o pochodzeniu odpadów.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo zgdo

    logo zgdo