Wilki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 marca 2023

W związku z przypadkami szkód wyrządzonych przez wilki na terenie gminy Moryń informujemy o procedurach postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek-wilk, danych teleadresowych do zgłaszania szkód „wilkowych” oraz prezentujemy informacje ogólne o wilku.

Dane teleadresowe do zgłaszania szkód „wilkowych” w Regionalnej Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Kontakt: ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin tel. (91) 43 05 200, fax. (91) 43 05 201 tel. kom. 664 423 607
e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl

Zgłoszenie szkody Poszkodowany po stwierdzeniu szkody wyrządzonej przez wilki dokonuje niezwłocznie jej zgłoszenia przez złożenie wniosku o odszkodowanie za szkodę, zwanego dalej „wnioskiem”, w postaci papierowej albo elektronicznej do regionalnego dyrektora ochrony środowiska,  a w przypadku szkody wyrządzonej na obszarze parku narodowego – do dyrektora parku narodowego.
Zgłoszenia szkody można dokonać również przez złożenie wniosku telefonicznie podając następujące informacje:

  • adres zamieszkania poszkodowanego wraz z numerem telefonu kontaktowego,
  • lokalizacja powstałej szkody (powiat, gmina, obręb ewidencyjny, numer ewidencyjny działki, odcinek drogi na której powstała szkoda), 
  • rodzaj szkody (gatunek zagryzionego zwierzęcia, kolizja komunikacyjna itd.) i liczbę, 
  • czas wyrządzenia szkody.

Poszkodowany powinien zabezpieczyć ślady oraz inne dowody wskazujące na przyczynę lub okoliczności powstania szkody w miejscu jej wystąpienia i oczekiwać na przybycie pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, niedopuszczalne jest przenoszenie zagryzionych zwierząt. Nieprzestrzeganie tej zasady, powodujące zatarcie śladów, może skutkować nieuznaniem szkody, jako szkody wyrządzonej przez zwierzęta chronione.

Link do strony z umożliwiającej pobranie wniosku w wersji elektronicznej, zawierającej również informacje o wymaganiach formalnych dotyczących wniosku:
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-objete- ochrona-gatunkowa

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Wilki - materiały GDOOŚ o wilkach

    Wilki - materiały GDOOŚ o wilkach