Dowóz na szczepienia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 stycznia 2021

 Gmina Moryń organizuje dowozy na szczepienia dla osób:

  • niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • Mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Każdy pacjent, który zarejestrował się na szczepienie i spełnia te kryteria może zgłosić potrzebę organizacji dla niego takiego transportu. Należy zadzwonić wówczas, w godzinach pracy Urzędu, pod numer 662 590 238 – jest to infolinia obsługiwana przez koordynatora gminnego ds. szczepień.

Pacjent zamawiając dowóz powinien przekazać informacje o miejscu i terminie szczepienia oraz swój adres.

Mieszkaniec składa oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (pacjent może zostać poproszony przez gminę o okazanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Autor: Alicja Mikołajczyk - koordynator gminny ds. szczepień

Galeria

  • Powiększ zdjęcie szczepienie z bliska - ręka lekarza w niebieskiej rękawiczce daje szczepionkę pacjentowi w jego ramię

    szczepienie z bliska - ręka lekarza w niebieskiej rękawiczce daje szczepionkę pacjentowi w jego ramię