Wykazy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 lutego 2021

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży:

 •  Nieruchomość nierolna, niezabudowana, pochodząca z byłej Stadniny Koni Bielin, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 265/14 o pow. 0,1246 ha wraz z udziałem 1/20 w dz. nr 265/11 o pow. 0,4907 ha oraz udziałem 1/19 w dz. nr 265/5 o pow. 0,1841 ha, 265/10 o pow. 0,0095 ha, 265/26 o pow. 0,0074 ha z obrębu Bielin.
  Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerach SZ1Y/00029909/7, SZ1Y/00072737/6, SZ1Y/00072736/9.
  W skład nieruchomości wchodzą nr 265/14 o pow. 0,1246 ha wchodzą:: - grunty orne: 0,1246 ha, (w tym kl: R V) W skład nieruchomości nr 265/5 o pow. 0,1841 ha wchodzą: grunty orne: 0,1841 ha, (w tym kl: RV - 0,1841 ha) W skład nieruchomości nr 265/10 o pow. 0,0095 ha wchodzą: grunty orne: 0,0095 ha, (w tym kl: RV - 0,0095 ha) W skład nieruchomości nr 265/26 o pow. 0,0074 ha wchodzą: grunty orne: 0,0074 ha, (w tym kl: RV - 0,0074 ha) W skład nieruchomości nr 265/11 o pow. 0,4907 ha wchodzą: drogi: 0,4907 ha, (w tym kl: dr - 0,4907 ha)
  Cena nieruchomości wynosi 39 326,00 zł, (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży.
  Cena zawiera koszty przygotowania do sprzedaży.
 • Nieruchomość nierolna, niezabudowana, pochodząca z byłej Stadniny Koni Bielin, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 265/15 o pow. 0,1192 ha wraz z udziałem 1/20 w dz. nr 265/11 o pow. 0,4907 ha oraz udziałem 1/19 w dz. nr 265/5 o pow. 0,1841 ha, 265/10 o pow. 0,0095 ha, 265/26 o pow. 0,0074 ha z obrębu Bielin.
  Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerach SZ1Y/00029909/7, SZ1Y/00072737/6, SZ1Y/00072736/9.
  W skład nieruchomości wchodzą nr 265/15 o pow. 0,1192 ha wchodzą:: - grunty orne: 0,1192 ha, (w tym kl: R V) W skład nieruchomości nr 265/5 o pow. 0,1841 ha wchodzą: grunty orne: 0,1841 ha, (w tym kl: RV - 0,1841 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/10 o pow. 0,0095 ha wchodzą: grunty orne: 0,0095 ha, (w tym kl: RV - 0,0095 ha) W skład nieruchomości nr 265/26 o pow. 0,0074 ha wchodzą: grunty orne: 0,0074 ha, (w tym kl: RV - 0,0074 ha) W skład nieruchomości nr 265/11 o pow. 0,4907 ha wchodzą: drogi: 0,4907 ha, (w tym kl: dr - 0,4907 ha)
  Cena nieruchomości wynosi 43 985,00 zł, (słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży.
  Cena zawiera koszty przygotowania do sprzedaży.
 • Nieruchomość nierolna, niezabudowana, pochodząca z byłej Stadniny Koni Bielin, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 265/16 o pow. 0,1188 ha wraz z udziałem 1/20 w dz. nr 265/11 o pow. 0,4907 ha oraz udziałem 1/19 w dz. nr 265/5 o pow. 0,1841 ha, 265/10 o pow. 0,0095 ha, 265/26 o pow. 0,0074 ha z obrębu Bielin.
  Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerach SZ1Y/00029909/7, SZ1Y/00072737/6, SZ1Y/00072736/9.
  W skład nieruchomości wchodzą nr 265/16 o pow. 0,1188 ha wchodzą:: - grunty orne: 0,1188 ha, (w tym kl: R V) W skład nieruchomości nr 265/5 o pow. 0,1841 ha wchodzą: grunty orne: 0,1841 ha, (w tym kl: RV - 0,1841 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/10 o pow. 0,0095 ha wchodzą: grunty orne: 0,0095 ha, (w tym kl: RV - 0,0095 ha) W skład nieruchomości nr 265/26 o pow. 0,0074 ha wchodzą: grunty orne: 0,0074 ha, (w tym kl: RV - 0,0074 ha) W skład nieruchomości nr 265/11 o pow. 0,4907 ha wchodzą: drogi: 0,4907 ha, (w tym kl: dr - 0,4907 ha)
  Cena nieruchomości wynosi 43 862,00 zł, (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży.
  Cena zawiera koszty przygotowania do sprzedaży.
 • Nieruchomość nierolna, niezabudowana, pochodząca z byłej Stadniny Koni Bielin, znaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 265/17 o pow. 0,1317 ha wraz z udziałem 1/20 w dz. nr 265/11 o pow. 0,4907 ha oraz udziałem 1/19 w dz. nr 265/5 o pow. 0,1841 ha, 265/10 o pow. 0,0095 ha, 265/26 o pow. 0,0074 ha z obrębu Bielin.
  Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00029909/7, SZ1Y/00072737/6, SZ1Y/00072736/9.
  W skład nieruchomości wchodzą nr 265/17 o pow. 0,1317 ha wchodzą:: - grunty orne: 0,1317 ha, (w tym kl: R V) W skład nieruchomości nr 265/5 o pow. 0,1841 ha wchodzą: grunty orne: 0,1841 ha, (w tym kl: RV - 0,1841 ha) W skład nieruchomości nr 265/10 o pow. 0,0095 ha wchodzą: grunty orne: 0,0095 ha, (w tym kl: RV - 0,0095 ha) W skład nieruchomości nr 265/26 o pow. 0,0074 ha wchodzą: grunty orne: 0,0074 ha, (w tym kl: RV - 0,0074 ha) W skład nieruchomości nr 265/11 o pow. 0,4907 ha wchodzą: drogi: 0,4907 ha, (w tym kl: dr - 0,4907 ha)
  Cena nieruchomości wynosi 47 675,00 zł, (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży.
  Cena zawiera koszty przygotowania do sprzedaży.
 • Nieruchomość nierolna, niezabudowana, pochodząca z byłej Stadniny Koni Bielin, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 265/19 o pow. 0,1193 ha wraz z udziałem 1/20 w dz. nr 265/11 o pow. 0,4907 ha oraz udziałem 1/19 w dz. nr 265/5 o pow. 0,1841 ha, 265/10 o pow. 0,0095 ha, 265/26 o pow. 0,0074 ha z obrębu Bielin.
  Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerach SZ1Y/00029909/7, SZ1Y/00072737/6, SZ1Y/00072736/9.
  W skład nieruchomości wchodzą nr 265/19 o pow. 0,1193 ha wchodzą:: - grunty orne: 0,1193 ha, (w tym kl: R V - 0,0781 ha, R VI - 0,0412 ha) W skład nieruchomości nr 265/5 o pow. 0,1841 ha wchodzą: grunty orne: 0,1841 ha, (w tym kl: RV - 0,1841 ha) W skład nieruchomości nr 265/10 o pow. 0,0095 ha wchodzą: grunty orne: 0,0095 ha, (w tym kl: RV - 0,0095 ha) W skład nieruchomości nr 265/26 o pow. 0,0074 ha wchodzą: grunty orne: 0,0074 ha, (w tym kl: RV - 0,0074 ha) W skład nieruchomości nr 265/11 o pow. 0,4907 ha wchodzą: drogi: 0,4907 ha, (w tym kl: dr - 0,4907 ha)
  Cena nieruchomości wynosi 38 573,00 zł, (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży.
  Cena zawiera koszty przygotowania do sprzedaży.
 • Nieruchomość nierolna, niezabudowana, pochodząca z byłej Stadniny Koni Bielin, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 265/20 o pow. 0,1316 ha wraz z udziałem 1/20 w dz. nr 265/11 o pow. 0,4907 ha oraz udziałem 1/19 w dz. nr 265/5 o pow. 0,1841 ha, 265/10 o pow. 0,0095 ha, 265/26 o pow. 0,0074 ha z obrębu Bielin.
  Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerach SZ1Y/00029909/7, SZ1Y/00072737/6, SZ1Y/00072736/9.
  W skład nieruchomości wchodzą nr 265/20 o pow. 0,1316 ha wchodzą:: - grunty orne: 0,1316 ha, (w tym kl: R V - 0,0175, R VI - 0,1141 ha) W skład nieruchomości nr 265/5 o pow. 0,1841 ha wchodzą: grunty orne: 0,1841 ha, (w tym kl: RV - 0,1841 ha) W skład nieruchomości nr 265/10 o pow. 0,0095 ha wchodzą: grunty orne: 0,0095 ha, (w tym kl: RV - 0,0095 ha) W skład nieruchomości nr 265/26 o pow. 0,0074 ha wchodzą: grunty orne: 0,0074 ha, (w tym kl: RV - 0,0074 ha) W skład nieruchomości nr 265/11 o pow. 0,4907 ha wchodzą: drogi: 0,4907 ha, (w tym kl: dr - 0,4907 ha)
  Cena nieruchomości wynosi 47 675,00 zł, (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży.
  Cena zawiera koszty przygotowania do sprzedaży.
 • Nieruchomość nierolna, niezabudowana, pochodząca z byłej Stadniny Koni Bielin, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 265/21 o pow. 0,1249 ha 1/20 w dz. nr 265/11 o pow. 0,4907 ha oraz udziałem 1/19 w dz. nr 265/5 o pow. 0,1841 ha, dz. 265/10 o pow. 0,0095 ha, 265/26 o pow. 0,0074 ha z obrębu Bielin.
  Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Gryfinie SZ1Y/00029909/7, SZ1Y/00072737/6, SZ1Y/00072736/9.
  W skład nieruchomości wchodzą nr 265/21 o pow. 0,1249 ha wchodzą:: - grunty orne: 0,1249 ha, (w tym kl: R V - 0,0705, R VI - 0,0544 ha) W skład nieruchomości nr 265/5 o pow. 0,1841 ha wchodzą: grunty orne: 0,1841 ha, (w tym kl: RV - 0,1841 ha) W skład nieruchomości nr 265/10 o pow. 0,0095 ha wchodzą: grunty orne: 0,0095 ha, (w tym kl: RV - 0,0095 ha) W skład nieruchomości nr 265/26 o pow. 0,0074 ha wchodzą: grunty orne: 0,0074 ha, (w tym kl: RV - 0,0074 ha) W skład nieruchomości nr 265/11 o pow. 0,4907 ha wchodzą: drogi: 0,4907 ha, (w tym kl: dr - 0,4907 ha)
  Cena nieruchomości wynosi 45 707,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset  siedem złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży.
  Cena zawiera koszty przygotowania do sprzedaży.

Pełna treść wykazów do pobrania w plikach poniżej:

Galeria

 • Powiększ zdjęcie logo KOWR

  logo KOWR