Nieruchomości KOWR przeznaczone do sprzedaży

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 marca 2021

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży:

 • Nieruchomość rolna, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 78/15 z obrębu Witnica o powierzchni ogólnej 0,0595 ha.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00037794/6.
  W skład nieruchomości wchodzą: - grunty orne: 0,0595 ha, (w tym kl: RHIa - 0,0383; RHIb- 0,0212) Cena nieruchomości wynosi 4 620,00 zł, (słownie: cztery tysiące sześćset dwadzieścia 00/100 złotych), w tym koszty przygotowania do sprzedaży.
  Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w miejscowości Witnica. Bezpośrednie sąsiedztwo stanową tereny zabudowy mieszkalnej wsi, ogrody działkowe oraz tereny rolne. Dojazd do działki drogą gruntowa, w finalnym odcinku nie wyniesioną w terenie, nie wyniesiona w terenie. Porośnięta roślinnością trawiastą i zakrzaczeniami.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie logo KOWR zielone szlaczki, napis

  logo KOWR zielone szlaczki, napis