Przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 marca 2021

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Moryń powiat gryfiński.

 • nieruchomość nierolna, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 05.02.2021 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.71.2021.ER, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 265/19 o pow. 0,1193 ha wraz z udziałem 1/20 w dz. nr 265/11 o pow. 0,4907 ha oraz udziałem 1/19 w dz. nr 265/5 o pow. 0,1841 ha, 265/10 o pow. 0,0095 ha, 265/26 o pow. 0,0074 ha z obrębu Bielin.
  Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerach SZ1Y/00029909/7, SZ1Y/00072737/6, SZ1Y/00072736/9.
  W skład nieruchomości wchodzą nr 265/19 o pow. 0,1193 ha wchodzą:: - grunty orne: 0,1193 ha, (w tym kl: R V - 0,0781, R VI - 0,0412 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/5 o pow. 0,1841 ha wchodzą: grunty orne: 0,1841 ha, (w tym kl: RV - 0,1841 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/10 o pow. 0,0095 ha wchodzą: grunty orne: 0,0095 ha, (w tym kl: RV - 0,0095 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/26 o pow. 0,0074 ha wchodzą: grunty orne: 0,0074 ha, (w tym kl: RV - 0,0074 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/11 o pow. 0,4907 ha wchodzą: drogi: 0,4907 ha, (w tym kl: dr - 0,4907 ha)
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 38 573,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży. Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
  Minimalne postąpienie: 400,00 zł (słownie: czterysta 00/100 złotych) Wadium wynosi: 7 700,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset 00/100 złotych)
 • nieruchomość nierolna, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 05.02.2021 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.72.2021.ER, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 265/20 o pow. 0,1316 ha wraz z udziałem 1/20 w dz. nr 265/11 o pow. 0,4907 ha oraz udziałem 1/19 w dz. nr 265/5 o pow. 0,1841 ha, 265/10 o pow. 0,0095 ha, 265/26 o pow. 0,0074 ha z obrębu Bielin.
  Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerach SZ1Y/00029909/7, SZ1Y/00072737/6, SZ1Y/00072736/9.
  W skład nieruchomości wchodzą nr 265/20 o pow. 0,1316 ha wchodzą:: - grunty orne: 0,1316 ha, (w tym kl: R V - 0,0175, R VI - 0,1141 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/5 o pow. 0,1841 ha wchodzą: grunty orne: 0,1841 ha, (w tym kl: RV - 0,1841 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/10 o pow. 0,0095 ha wchodzą: grunty orne: 0,0095 ha, (w tym kl: RV - 0,0095 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/26 o pow. 0,0074 ha wchodzą: grunty orne: 0,0074 ha, (w tym kl: RV - 0,0074 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/11 o pow. 0,4907 ha wchodzą: drogi: 0,4907 ha, (w tym kl: dr - 0,4907 ha)
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 47 675,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży. Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
  Minimalne postąpienie: 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 złotych) Wadium wynosi: 9 500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset 00/100 złotych)
 • nieruchomość nierolna, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 05.02.2021 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.73.2021.ER, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 265/21 o pow. 0,1249 ha wraz z udziałem 1/20 w dz. nr 265/11 o pow. 0,4907 ha oraz udziałem 1/19 w dz. nr 265/5 o pow. 0,1841 ha, 265/10 o pow. 0,0095 ha, 265/26 o pow. 0,0074 ha z obrębu Bielin.
  Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerach SZ1Y/00029909/7, SZ1Y/00072737/6, SZ1Y/00072736/9.
  W skład nieruchomości wchodzą nr 265/21 o pow. 0,1249 ha wchodzą:: - grunty orne: 0,1249 ha, (w tym kl: R V - 0,0705, R VI - 0,0544 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/5 o pow. 0,1841 ha wchodzą: grunty orne: 0,1841 ha, (w tym kl: RV - 0,1841 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/10 o pow. 0,0095 ha wchodzą: grunty orne: 0,0095 ha, (w tym kl: RV - 0,0095 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/26 o pow. 0,0074 ha wchodzą: grunty orne: 0,0074 ha, (w tym kl: RV - 0,0074 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/11 o pow. 0,4907 ha wchodzą: drogi: 0,4907 ha, (w tym kl: dr - 0,4907 ha)
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 45 707,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset siedem 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży. Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
  Minimalne postąpienie: 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 złotych) Wadium wynosi: 9 100,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto 00/100 złotych)
 • nieruchomość nierolna, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 05.02.2021 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.67.2021.ER, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 265/15 o pow. 0,1192 ha wraz z udziałem 1/20 w dz. nr 265/11 o pow. 0,4907 ha oraz udziałem 1/19 w dz. nr 265/5 o pow. 0,1841 ha, 265/10 o pow. 0,0095 ha, 265/26 o pow. 0,0074 ha z obrębu Bielin.
  Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerach SZ1Y/00029909/7, SZ1Y/00072737/6, SZ1Y/00072736/9.
  W skład nieruchomości wchodzą nr 265/15 o pow. 0,1192 ha wchodzą:: “ grunty orne: 0,1192 ha, (w tym kl: R V) W skład nieruchomości nr 265/5 o pow. 0,1841 ha wchodzą: grunty orne: 0,1841 ha, (w tym kl: RV - 0,1841 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/10 o pow. 0,0095 ha wchodzą: grunty orne: 0,0095 ha, (w tym kl: RV - 0,0095 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/26 o pow. 0,0074 ha wchodzą: grunty orne: 0,0074 ha, (w tym kl: RV ~ 0,0074 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/11 o pow. 0,4907 ha wchodzą: drogi: 0,4907 ha, (w tym kl: dr - 0,4907 ha)
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 43 985,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży. Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
  Minimalne postąpienie: 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt 00/100 złotych) Wadium wynosi: 8 700,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset 00/100 złotych)
  Opis nieruchomości: Działka jest niezabudowana, sąsiedztwo działki stanowi jezioro bielińskie oraz tereny leśne, rolne oraz inwestycyjne. Dojazd drogami wewnętrznymi wydzielonymi geodezyjnie, ale nie wyniesione w terenie.
  Działki porośnięte roślinnością trawiastą i zakrzaczeniami.
 • nieruchomość nierolna, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 05.02,2021 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.66.2021.ER, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 265/14 o pow. 0,1246 ha wraz z udziałem 1/20 w dz. nr 265/11 o pow. 0,4907 ha oraz udziałem 1/19 w dz. nr 265/5 o pow. 0,1841 ha, 265/10 o pow, 0,0095 ha, 265/26 o pow. 0,0074 ha z obrębu Bielin
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00029909/7, SZ1Y/00072737/6, SZ1Y/00072736/9.
  W skład nieruchomości wchodzą nr 265/14 o pow. 0,1246 ha wchodzą: grunty orne: 0,1246 ha, (w tym kl: R V) W skład nieruchomości nr 265/5 o pow. 0,1841 ha wchodzą: grunty orne: 0,1841 ha, (w tym kl: RV - 0,1841 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/10 o pow. 0,0095 ha wchodzą: grunty orne: 0,0095 ha, (w tym kl: RV - 0,0095 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/26 o pow. 0,0074 ha wchodzą: grunty orne: 0,0074 ha, (w tym kl: RV - 0,0074 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/11 o pow. 0,4907 ha wchodzą: drogi: 0,4907 ha, (w tym kl: dr - 0,4907 ha)
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 39 326,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży. Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
  Minimalne postąpienie: 400,00 zł (słownie: czterysta 00/100 złotych) Wadium wynosi: 7 860,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt 00/100 złotych) Opis nieruchomości: Działka jest niezabudowana, sąsiedztwo działki stanowi jezioro bielińskie oraz tereny leśne, rolne oraz inwestycyjne. Dojazd drogami wewnętrznymi wydzielonymi geodezyjnie, ale nie wyniesione w terenie.
  Działki porośnięte roślinnością trawiastą i zakrzaczeniami.
 • nieruchomość nierolna, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 03.02.2021 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.68.2021.ER, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 265/16 o pow. 0,1188 ha wraz z udziałem 1/20 w dz. nr 265/11 o pow. 0,4907 ha oraz udziałem 1/19 w dz. nr 265/5 o pow. 0,1841 ha, 265/10 o pow. 0,0095 ha, 265/26 o pow. 0,0074 ha z obrębu Bielin.
  Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerach SZ1Y/00029909/7, SZ1Y/00072737/6, SZ1Y/00072736/9.
  W skład nieruchomości wchodzą nr 265/16 o pow. 0,1188 ha wchodzą:: - grunty orne: 0,1188 ha, (w tym kl: R V) W skład nieruchomości nr 265/5 o pow. 0,1841 ha wchodzą: grunty orne: 0,1841 ha, (w tym kl: RV - 0,1841 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/10 o pow. 0,0095 ha wchodzą: grunty orne: 0,0095 ha, (w tym kl: RV - 0,0095 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/26 o pow. 0,0074 ha wchodzą: grunty orne: 0,0074 ha, (w tym kl: RV - 0,0074 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/11 o pow. 0,4907 ha wchodzą: drogi: 0,4907 ha, (w tym kl: dr - 0,4907 ha)
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 43 862,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży. Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
  Minimalne postąpienie: 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt 00/100 złotych) Wadium wynosi: 8 700,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset 00/100 złotych)

Galeria

 • Powiększ zdjęcie logo KOWR zielone szlaczki, napis

  logo KOWR zielone szlaczki, napis