Przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 marca 2021

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Moryń powiat gryfiński.

 • nieruchomość rolna, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 17.11.2020 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.463.2020.MiŁ. 1, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 32/6 z obrębu Dolsko, okręg podatkowy I o powierzchni ogólnej 1,5000 ha, tj. 1,5000 ha użytków rolnych.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00072907/9.
  W skład nieruchomości wchodzą:
  - pastwiska trwałe: 1,2000 ha, (w tym kl: PsIII - 1,0600 ha, PsIV - 0,1400 ha) - łąki trwałe: 0,1500 ha, (w tym kl: ŁIV - 0,1500 ha,)
  - grunty zadrzewione i zakrzewione na użytk. roi.: 0,0700 ha, (w tym kl: Lzr-PsIV - 0,0700 ha) - grunty pod rowami: 0,0800 ha, (w tym kl: W-ŁIV - 0,0600 ha, W-PsIII - 0,0200 ha)
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 40 700,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy siedemset 00/100
  złotych). Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
  Minimalne postąpienie: 410,00 zł (słownie: czterysta dziesięć 00/100 złotych) Wadium wynosi: 8 100,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto 00/100 złotych)
  Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest na obrzeżach miejscowości Dolsko. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny rolne. Dojazd do działki drogą gruntową. Działka porośnięta zakrzaczeniami i zadrzewieniami.
 • nieruchomość rolna, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 17.11.2020 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.461.2020.MiŁ. 1, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 382 z obrębu Przyjezierze II, okręg podatkowy I o powierzchni ogólnej 0,3800 ha, tj. 0,3800 ha użytków rolnych.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00064186/9.
  W skład nieruchomości wchodzą: - grunty orne: 0,3800 ha, (w tym kl: RHIb - 0,22 ha, RV - 0,16 ha)
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 9 120,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto dwadzieścia 00/100 złotych). Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
  Minimalne postąpienie: 100,00 zł (słownie: sto 00/100 złotych) Wadium wynosi: 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset 00/100 złotych) Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w miejscowości Przyjezierze. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny rolne i w dalszej części zabudowa mieszkaniowe. Działka ma kształt regularny, dojazd drogą gruntową.
  Przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna. Na nieruchomości znajduje się ambona myśliwska. Działka częściowo zaśmiecona.
 • nieruchomość gruntowa, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 10.11.2020 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.456.2020.MiŁ. 1, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 460 z obrębu Moryń 2, okręg podatkowy I o powierzchni ogólnej 0,6785 ha, tj. 0,6785 ha użytków rolnych.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00064231/0.
  W skład nieruchomości wchodzą: - łąki trwałe: 0,6785 ha, (w tym kl: ŁIV- 0,4027 ha, ŁV- 0,1655 ha, ŁVI- 0,1103 ha)
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 144 480,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt 00/100 złotych. Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
  Minimalne postąpienie: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych) Wadium wynosi: 28 800,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset 00/100 złotych) Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w miejscowości Moryń. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny rolne, tereny mieszkaniowe oraz ogródki działkowe. Działka ma kształt regularny, wydłużony, dojazd drogą asfaltową. Teren zadrzewiony, zakrzewiony i częściowo podmokły.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie logo KOWR zielone szlaczki, napis

  logo KOWR zielone szlaczki, napis