Zasady postępowania z wilkami

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2021

Zwiększenie populacji wilka w powiecie gryfińskim wiąże się z możliwością wystąpienia sytuacji konfliktowych, w tym szkód i zagrożenia bezpieczeństwa ludzi. Wszystkie niepokojące spotkania z wilkami powinny być wyjaśniane. Należy o nich informować Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie lub Urząd Miejski w Moryniu tel. 91 466 79 55 gnd@moryn.pl

Wilki jako dzikie zwierzęta bytują w głębi lasów, choć w poszukiwaniu pokarmu mogą znaleźć się w pobliżu siedzib ludzkich. W takiej sytuacji należy postępować tak, by nie doprowadzić do narastania konfliktu. Podstawową zasadą jest, by nigdy nie dokarmiać wilków. Nie wolno też zostawiać resztek jedzenia w lesie, pod wiatami czy na parkingach, by zwierzęta nie kojarzyły ludzi jako dostarczycieli pokarmu.

Jeśli spotkasz w lesie wilka który podchodzi zbyt blisko (na odległość poniżej 30 m) lub przygląda się zbyt długo i nie czujesz się komfortowo w tej sytuacji, albo też drapieżnik warczy na ciebie, podejmij następujące działania:

 • unieś ręce i machaj nimi szeroko w powietrzu, to rozprzestrzeni twój zapach, sprawi też, że twoja sylwetka będzie lepiej widoczna,
 • pokrzykuj głośno, ostrym tonem w stronę wilka, to pozwoli mu zorientować się, że ma do czynienia z człowiekiem i że nie jest mile widziany,
 • nie uciekaj – drapieżniki instynktownie reagują pościgiem za uciekającym zwierzęciem, nie wykluczone, że podobnie będą reagować w przypadku ludzi,
 • wycofaj się powoli tyłem na bezpieczną odległość i dopiero, gdy masz pewność, że zwierzę odeszło, możesz przyspieszyć,
 • jeśli masz taką możliwość, to zrób zdjęcia zwierzęcia i zapamiętaj lub zapis w telefonie (np. na mapach google) miejsce, gdzie wilk był widziany.

Jeśli wilk sprawia wrażenie chorego lub pozostaje w pobliżu ludzi zbyt długo, należy niezwłocznie powiadomić:

 • Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie
  Teofila Firlika 20
  71-637 Szczecin
  tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
  e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
 • lub Urząd Miejski w Moryniu
  Plac Wolności 1,
  74-503 Moryń
  91 466 79 55
  gnd@moryn.pl

Wilk jest gatunkiem prawnie chronionym i na podstawie incydentalnych spotkań nie wolno podejmować decyzji o eliminacji osobników. Odstępstwo od zakazów wobec gatunku chronionego w celu jego wyeliminowania – umyślne płoszenie czy zabicie – może być wydane tylko przez generalną lub regionalną dyrekcję ochrony środowiska, jeśli występuje zagrożenie życia ludzi.

Jeżeli dojdzie do ataku wilków na zwierzęta gospodarskie nie z winy hodowcy, poszkodowany powinien zabezpieczyć ślady i niezwłocznie złożyć wniosek do RDOŚ o odszkodowanie. Aby uzasadnić wniosek, konieczne jest udokumentowanie zdarzenia, warto więc zrobić zdjęcia. Wniosek można pobrać ze strony: http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-objete-ochrona-gatunkowa

Galeria

 • Powiększ zdjęcie tropy na śniegu, ślady drapieżnika, śnieg, zima,

  tropy na śniegu, ślady drapieżnika, śnieg, zima,