Konferencja "Lokalne partnerstwa ds. wody"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 kwietnia 2021
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza na konferencję online pt. LOKALNE PARTNERSTWA ds. WODY (LPW) WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w rolnictwie w warunkach zmieniającego się klimatu. Konferencja odbędzie się 9.04.2021 r., o godzinie 9:00 Celem konferencji jest zintegrowanie lokalnych społeczności związanych z sektorem rolniczym do podejmowania wspólnych działań na rzecz racjonalnej gospodarki wodnej, upowszechnianie praktyk rolniczych zwiększających retencję glebową oraz przedstawienie wizji funkcjonowania Lokalnych Partnerstw ds. Wody.

Link do rejestracji: https://zodr.clickmeeting.com/lokalne-partnerstwa-ds-wody-lpw-wojewodztwa-zachodniopomorskiego/register?_ga=2.129807758.361985095.1616996762-315411691.1604912876

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Logo ZODR - kontur Polski z zaznaczoną miejscowością Barzkowice, kłos zboża

    Logo ZODR - kontur Polski z zaznaczoną miejscowością Barzkowice, kłos zboża