Przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 kwietnia 2021

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Moryń powiat gryfiński.

 • nieruchomość nierolna, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 05.02.2021 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.69.2021.ER, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 265/17 o pow. 0,1317 ha wraz z udziałem 1/20 w dz. nr 265/11 o pow. 0,4907 ha oraz z udziałem 1/19 w dz. nr 265/5 o pow. 0,1841 ha, z udziałem 1/19 w dz. 265/10 o pow. 0,0095 ha, z udziałem 1/19 w dz. 265/26 o pow. 0,0074 ha z obrębu Bielin.
  Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00029909/7, SZ1Y/00072737/6, SZ1Y/00072736/9.
  W skład nieruchomości wchodzą nr 265/17 o pow. 0,1317 ha wchodzą:: - grunty orne: 0,1317 ha, (w tym kl: R V) W skład nieruchomości nr 265/5 o pow. 0,1841 ha wchodzą: grunty orne: 0,1841 ha, (w tym ki: RV - 0,1841 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/10 o pow. 0,0095 ha wchodzą: grunty orne: 0,0095 ha, (w tym ki: RV - 0,0095 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/26 o pow. 0,0074 ha wchodzą: grunty orne: 0,0074 ha, (w tym kl: RV - 0,0074 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/11 o pow. 0,4907 ha wchodzą: drogi: 0,4907 ha, (w tym kl: dr - 0,4907 ha)
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 47 675,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży. Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
  Minimalne postąpienie: 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 złotych) Wadium wynosi: 9 500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset 00/100 złotych)
 • nieruchomość nierolna, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 05.02.2021 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.72.2021.ER, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 265/20 o pow. 0,1316 ha wraz z udziałem 1/20 w dz. nr 265/11 o pow. 0,4907 ha oraz udziałem 1/19 w dz. nr 265/5 o pow. 0,1841 ha, 265/10 o pow. 0,0095 ha, 265/26 o pow. 0,0074 ha z obrębu Bielin.
  Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerach SZ1Y/00029909/7, SZ1Y/00072737/6, SZ1Y/00072736/9.
  W skład nieruchomości wchodzą nr 265/20 o pow. 0,1316 ha wchodzą:: - grunty orne: 0,1316 ha, (w tym kl: R V - 0,0175, R VI - 0,1141 ha) W skład nieruchomości nr 265/5 o pow. 0,1841 ha wchodzą: grunty orne: 0,1841 ha, (w tym kl: RV - 0,1841 ha) W skład nieruchomości nr 265/10 o pow. 0,0095 ha wchodzą: grunty orne: 0,0095 ha, (w tym kl: RV - 0,0095 ha) W skład nieruchomości nr 265/26 o pow. 0,0074 ha wchodzą: grunty orne: 0,0074 ha, (w tym kl: RV - 0,0074 ha) W skład nieruchomości nr 265/11 o pow. 0,4907 ha wchodzą: drogi: 0,4907 ha, (w tym kl: dr - 0,4907 ha)
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 47 675,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży. Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
  Minimalne postąpienie: 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 złotych) Wadium wynosi: 9 500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset 00/100 złotych)
 • nieruchomość nierolna, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 05.02.2021 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.73.2021.ER, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr działki nr 265/21 o pow. 0,1249 ha wraz z udziałem 1/20 w dz. nr 265/11 o pow. 0,4907 ha oraz udziałem 1/19 w dz. nr 265/5 o pow, 0,1841 ha, 265/10 o pow. 0,0095 ha, 265/26 o pow. 0,0074 ha z obrębu Bielin.
  Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerach SZ1Y/00029909/7, SZ1Y/00072737/6, SZ1Y/00072736/9.
  W skład nieruchomości wchodzą nr 265/21 o pow. 0,1249 ha wchodzą:: - grunty orne: 0,1249 ha, (w tym kl: R V - 0,0705, R VI - 0,0544 ha) W skład nieruchomości nr 265/5 o pow. 0,1841 ha wchodzą: grunty orne: 0,1841 ha, (w tym kl: RV - 0,1841 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/10 o pow. 0,0095 ha wchodzą: grunty orne: 0,0095 ha, (w tym kl: RV - 0,0095 ha) W skład nieruchomości nr 265/26 o pow. 0,0074 ha wchodzą: grunty orne: 0,0074 ha, (w tym kl: RV - 0,0074 ha) W skład nieruchomości nr 265/11 o pow. 0,4907 ha wchodzą: drogi: 0,4907 ha, (w tym kl: dr - 0,4907 ha)
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 45 707,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset siedem 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży. Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
  Minimalne postąpienie: 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 złotych) Wadium wynosi: 9 100,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto 00/100 złotych)
 • nieruchomość nierolna, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 03.02.2021 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.68.2021.ER, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 265/16 o pow. 0,1188 ha wraz z udziałem 1/20 w dz. nr 265/11 o pow. 0,4907 ha oraz z udziałem 1/19 w dz. nr 265/5 o pow. 0,1841 ha, z udziałem 1/19 w dz. 265/10 o pow. 0,0095 ha, z udziałem 1/19 w dz. 265/26 o pow. 0,0074 ha z obrębu Bielin.
  Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerach SZ1Y/00029909/7, SZ1Y/00072737/6, SZ1Y/00072736/9.
  W skład nieruchomości wchodzą nr 265/16 o pow. 0,1188 ha wchodzą:: - grunty orne: 0,1188 ha, (w tym ki: R V) W skład nieruchomości nr 265/5 o pow. 0,1841 ha wchodzą: grunty orne: 0,1841 ha, (w tym ki: RV - 0,1841 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/10 o pow. 0,0095 ha wchodzą: grunty orne: 0,0095 ha, (w tym ki: RV - 0,0095 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/26 o pow. 0,0074 ha wchodzą: grunty orne: 0,0074 ha, (w tym ki: RV - 0,0074 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/11 o pow. 0,4907 ha wchodzą: drogi: 0,4907 ha, (w tym ki: dr - 0,4907 ha)
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 43 862,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży. Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
  Minimalne postąpienie: 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt 00/100 złotych) Wadium wynosi: 8 700,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset 00/100 złotych)
 • nieruchomość rolna, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 17.11.2020 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.463.2020.MiŁ.l, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 32/6 z obrębu Dolsko, okręg podatkowy I o powierzchni ogólnej 1,5000 ha, tj. 1,5000 ha użytków rolnych.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00072907/9.
  W skład nieruchomości wchodzą:
  -pastwiska trwałe: 1,2000 ha, (w tym kl: PsIII - 1,0600 ha, PsIV - 0,1400 ha)
  -łąki trwałe: 0,1500 ha, (w tym kl: ŁIV - 0,1500 ha,)
  -grunty zadrzewione i zakrzewione na użytk. roi.: 0,0700 ha, (w tym kl: Lzr-PsIV - 0,0700 ha)
  -grunty pod rowami: 0,0800 ha, (w tym kl: W-ŁIZ - 0,0600 ha, W-PsIH - 0,0200 ha)
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 36 630,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści 00/100 złotych). Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
  Minimalne postąpienie: 370,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt 00/100 złotych)
  Wadium wynosi: 7 300,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta 00/100 złotych)
 • nieruchomość rolna, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 17.11.2020 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.461.2020.MiŁ.l, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 382 z obrębu Przyjezierze II, okręg podatkowy I o powierzchni ogólnej 0,3800 ha, tj. 0,3800 ha użytków rolnych.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00064186/9.
  W skład nieruchomości wchodzą:
  - grunty orne: 0,3800 ha, (w tym kl: RHIb - 0,22 ha, RV - 0,16 ha)
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7 980,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt 00/100 złotych). Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
  Minimalne postąpienie: 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt 00/100 złotych)
  Wadium wynosi: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych)
 • nieruchomość rolna, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 09.03,2021 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.110.2021.ER, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 78/15 z obrębu Witnica, okręg podatkowy I o powierzchni ogóinej 0,0595 ha, tj. 0,0595 ha użytków rolnych.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00037794/6.
  W skład nieruchomości wchodzą:
  - grunty orne: 0,0595 ha, (w tym kl: RIHa - 0,0383; RHIb- 0,0212)
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 4 620,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset dwadzieścia 00/100 złotych). Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
  Minimalne postąpienie: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 00/100 złotych)
  Wadium wynosi: 920,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia 00/100 złotych)
 • nieruchomość nierolna, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 05.02.2021 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.66.2021.ER, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 265/14 o pow. 0,1246 ha wraz z udziałem 1/20 w dz. nr 265/11 o pow. 0,4907 ha oraz z udziałem 1/19 w dz. nr 265/5 o pow. 0,1841 ha, z udziałem 1/19 w dz, 265/10 o pow. 0,0095 ha, z udziałem 1/19 w dz. 265/26 o pow. 0,0074 ha z obrębu Bielin
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00029909/7, SZ1Y/00072737/6, SZ1Y/00072736/9.
  W skład nieruchomości wchodzą nr 265/14 o pow. 0,1246 ha wchodzą::
  - grunty orne: 0,1246 ha, (w tym kl: R V)
  W skład nieruchomości nr 265/5 o pow. 0,1841 ha wchodzą:
  grunty orne: 0,1841 ha, (w tym kl: RV - 0,1841 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/10 o pow. 0,0095 ha wchodzą:
  grunty orne: 0,0095 ha, (w tym kl: RV - 0,0095 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/26 o pow. 0,0074 ha wchodzą:
  grunty orne: 0,0074 ha, (w tym kl: RV - 0,0074 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/11 o pow. 0,4907 ha wchodzą:
  drogi: 0,4907 ha, (w tym kl: dr - 0,4907 ha)
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 39 326,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży. Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
  Minimalne postąpienie: 400,00 zł (słownie: czterysta 00/100 złotych)
  Wadium wynosi: 7 860,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt 00/100 złotych)
 • nieruchomość nierolna, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 05.02.2021 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.67.2021.ER, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 265/15 o pow. 0,1192 ha wraz z udziałem 1/20 w dz. nr 265/11 o pow. 0,4907 ha oraz z udziałem 1/19 w dz. nr 265/5 o pow. 0,1841 ha, z udziałem 1/19 w dz. 265/10 o pow. 0,0095 ha, z udziałem 1/19 w dz. 265/26 o pow. 0,0074 ha z obrębu Bielin.
  Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerach SZ1Y/00029909/7, SZ1Y/00072737/6, SZ1Y/00072736/9.
  W skład nieruchomości wchodzą nr 265/15 o pow. 0,1192 ha wchodzą::
  - grunty orne:
  0,1192 ha, (w tym ki: R V)
  W skład nieruchomości nr 265/5 o pow. 0,1841 ha wchodzą:
  grunty orne:
  0,1841 ha, (w tym kl: RV - 0,1841 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/10 o pow. 0,0095 ha wchodzą:
  grunty orne: 0,0095 ha, (w tym kl: RV - 0,0095 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/26 o pow. 0,0074 ha wchodzą:
  grunty orne:
  0,0074 ha, (w tym kl: RV - 0,0074 ha)
  W skład nieruchomości nr 265/11 o pow. 0,4907 ha wchodzą:
  drogi:
  0,4907 ha, (w tym kl: dr - 0,4907 ha)
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 43 985,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży. Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
  Minimalne postąpienie: 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt 00/100 złotych)
  Wadium wynosi: 8 700,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset 00/100 złotych)

Galeria

 • Powiększ zdjęcie logo KOWR zielone szlaczki, napis

  logo KOWR zielone szlaczki, napis