Zapraszamy na Targowisko Mój Rynek w Moryniu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 maja 2021

Targowisko Mój Rynek w Moryniu znajduje się przy ul. Żeromskiego w Moryniu, czynne jest od poniedziałku do soboty za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy. W soboty w godzinach od 7:00 do 14:00, w pozostałe dni w godzinach od 7:00 do 17:00. Klucze do domków handlowych wraz z kluczem do toalety wydawane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, ul. Wąska 2, 74-503 Moryń, tel. 914146035

 • Targowisko posiada 8 ponumerowanych stanowisk handlowych (domek handlowy 2 x 2,5m) o łącznej powierzchni 40 m2.
 • Spośród istniejących stanowisk min. 4 zarezerwowane są do sprzedaży produktów rolno-spożywczych (numery stanowisk od 1 do 4).
 • Spośród istniejących stanowisk min. 1 (stanowisko nr 4) zarezerwowane jest do sprzedaży produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1 z późn. zm.).
 • W przypadku gdy w danym dniu na stoiskach nr od 1 do 4 nie prowadzona jest sprzedaż towarów rolno-spożywczych, o których mowa w ust. 2 i 3, dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych stanowisk poprzez sprzedaż pozostałych towarów z tym, że jest to możliwe wyłącznie w przypadku gdy stanowiska nr od 5 do 8 są już zajęte, a handlujący na warunkowo zajętym stanowisku zobowiązany jest je opuścić jeżeli przesłanka warunkowego zajęcia stanowiska ustanie.
 • Uprawnionymi do prowadzenia handlu na Targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne  i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie towarowym.

Na Targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary, z wyłączeniem:

 • spirytusu i napojów alkoholowych;
 • produktów ropopochodnych niekonfekcjonowanych;
 • środków farmakologicznych, materiałów medycznych, wyrobów medycznych;
 • broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
 • zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu oraz papierów wartościowych;
 • mięsa i wędlin oraz przetworów rybnych, oprócz zapasteryzowanej żywności w hermetycznym, trwałym opakowaniu;
 • grzybów świeżych i suszonych nieposiadających atestów określonych przez odrębne przepisy;
 • innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy;
 • zwierząt.

Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Pełny regulamin targowiska dostępny jest poniżej.

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Targowisko Mój Rynek w Moryniu, drewniane domki handlowe,

  Targowisko Mój Rynek w Moryniu, drewniane domki handlowe,