Zbliża się termin wpłaty II raty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 maja 2021

Burmistrz Morynia przypomina, że do dnia 31 maja 2021 roku należy dokonać wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie informuję, że niedokonanie wpłaty w wyżej wskazanym terminie, skutkować będzie wygaśnięciem zezwolenia, a  o wydanie nowego zezwolenia przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia, jeżeli w terminie  dodatkowych 30 dni nie dokona wpłaty II raty opłaty powiększonej o 30%.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie zielona butelka z etykietą z napisem %

    zielona butelka z etykietą z napisem %