Zalecenia w związku z wykryciem wirusa grypy ptaków (HPAI) na terenie Polski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 listopada 2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryfinie informuje o kolejnych przypadkach wykrycia wirusa grypy ptaków (HPAI) w Polsce, (ostatnie dwa ogniska w 2 stadach indyków zostały stwierdzone w dniach 2 i 3 listopada w województwie mazowieckim spowodował}' straty 142 000 szt. indyków). Wyizolowano serotyp H5N1, patogenny dla człowieka. Wzmożone w ostatnim czasie jesienne migracje dzikiego ptactwa znacznie zwiększają ryzyko dalszego rozprzestrzenienia wirusa wśród populacji ptaków dzikich, a prawdopodobieństwo przeniesienia bardzo zjadliwego wirusa na ptaki drobiu hodowlanego należy uznać za bardzo wysokie.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW DROBIU (i nie tylko)

  • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
  • zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, to znaczy okolic zbiorników wodnych, bagien i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
  • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
  • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);

W przypadku znalezienia padłych lub chorych dzikich ptaków jak również zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej LUB powiatowego lekarza weterynarii.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Ptak, kogut

    Ptak, kogut