Gmina Moryń

Festiwal Sportowo – Rekreacyjny "Jarmark Moryński 2018"

18 lipca 2018

PROGRAM JARMARKU MORYŃSKIEGO
  20 i 21 lipca 2018 r.

Piątek 20.07

sobota 21.07

 IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

 

REGULAMIN IMPREZY

Festiwal Sportowo-Rekreacyjny JARMARK MORYŃSKI 2018

20 – 21 lipca 2018 r.

 MIEJSCE IMPREZY: ul. Akacjowa w Moryniu

 1.  Wszystkie osoby biorące udział w imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegać regulaminu imprezy.
 2. W miejscu odbywania się imprezy nie powinny przebywać:
  1. osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy;
  2. osoby wnoszące alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe lub inne niebezpieczne przedmioty (w tym butelki szklane/ puszki) i narzędzia; ( pod groźba konfiskaty i zgłoszenia odpowiednim organom);
  3. odmawiające przeglądnięcia bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają wyżej wymienione przedmioty;
  4. osoby odmawiające wylegitymowania się dokumentem zaopatrzonym w fotografię i adres.
 3. Wyżej wymienione osoby mogą zostać usunięte przez służby zapewniające bezpieczeństwo i porządek publiczny z terenu imprezy.
 4. Każda osoba zakłócająca porządek publiczny lub zachowująca się niezgodnie z regulaminem imprezy zostanie usunięta przez służby zapewniające bezpieczeństwo imprezy.
 5. Organizatorzy nie odpowiadają za dzieci pozostawione bez opieki rodziców.
 6. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby uczestniczące w imprezie powinny:
  1. natychmiast powiadomić służby zapewniające bezpieczeństwo;
  2. użyć sprzętu gaśniczego;
  3. unikać paniki;
  4. stosować się do poleceń służb zapewniających bezpieczeństwo i komunikatów nadawanych przez głośniki;
  5. nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
 7. Zabrania się rejestracji audio-video koncertów artystów profesjonalnych (pod groźba odebrania i przekazania sprzętu do depozytu na czas imprezy).
 8. Zabrania się wnoszenie przedmiotów wymienionych w punkcie 2b).
 9. Uczestnicząc w imprezie osoby wyrażają zgodę na umieszenie swojego wizerunku na portalach informacyjnych moryn.pl oraz mokmoryn.pl.

 Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu

Galeria

 • Powiększ zdjęcie