Gmina Moryń

Podpisanie umowy

25 lipca 2018

       W dniu 24 lipca br. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Burmistrz Morynia - Józef Piątek reprezentujący Gminę Moryń, podpisał umowę na dofinansowanie w kwocie 44.100,00 zł zakupu wyposażenia związanego bezpośrednio z ratownictwem drogowym dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dotacja w wysokości 99% kosztów kwalifikowanych przyznana została z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (tzw. Fundusz Sprawiedliwości), którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Gmina Moryń zapewni wkład własny w kwocie 445,45 zł.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Podpisanie umowy

    Podpisanie umowy

  • Powiększ zdjęcie Podpisanie umowy

    Podpisanie umowy