Gmina Moryń

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Boleszkowicach

3 kwietnia 2019

Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Boleszkowicach, ul. Słoneczna 20, 74-407 Boleszkowice

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Gminy Boleszkowice http://bip.boleszkowice.pl/dokumenty/5595

lub pod numerem telefonu: 95 760 6124

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Boleszkowice logo

    Boleszkowice logo