Gmina Moryń

ZAPYTANIE OFERTOWE

20 grudnia 2019

Zwracam się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego dla inwestycji obejmującej wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pt. „Adaptacja budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy”, Witnica, ul Moryńska 15, dz. nr 20, według dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Uwaga:

Podczas realizacji zamówienia konieczna jest taka organizacja prac, żeby możliwa była niezakłócona praca szkoły. Prace generujące hałas muszą być wykonywane po godzinie 14:00 każdego dnia.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  • 1)         roboty rozbiórkowe i ziemne,
  • 2)         roboty w zakresie usuwania gruzu,
  • 3)         wykonanie pokryć dachowych,
  • 4)         kładzenie rynien,
  • 5)         roboty izolacyjne,
  • 6)         izolacje cieplne,
  • 7)         roboty murarskie i murowe,
  • 8)         roboty izolacyjne,
  • 9)         roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,
  • 10)       instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów,
  • 11)       instalowanie sufitów podwieszanych,
  • 12)       instalowanie ścianek działowych,
  • 13)       instalowanie ścianek systemowych,
  • 14)       kładzenie płytek,
  • 15)       kładzenie i wykładanie podłóg i ścian,
  • 16)       roboty malarskie i szklarskie,
  • 17)       nakładanie powierzchni kryjących,
  • 18)       roboty elektryczne,
  • 19)       roboty sanitarne,
  • 20)       roboty w zakresie nawierzchni chodników, wjazdu i parkingu i wszystkie inne prace, które wynikają z dokumentacji projektowej.

Planowany okres realizacji: od grudnia 2019 do listopada 2020.

Wartość robót budowlanych wynosi 972.395,65 zł (brutto)

 Inspektor nadzoru inwestorskiego musi:

 Obowiązki inspektora nadzoru zostały określone w projekcie umowy (załącznik do zapytania).

 Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 30.12.2019 r.

 e-mail: um@moryn.pl

 W ofercie należy podać cenę neto i brutto z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji usługi.

                                                                                           

Załączniki:

 1. Projekt umowy,
 2. Projekt budowlany.                                                       

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Herb Morynia

  Herb Morynia