Nawet mały pies stanowi zagrożenie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lutego 2020

Do Urzędu Miejskiego w Moryniu wpływają liczne skargi dotyczące psów swobodnie biegających po ulicach. Nawet mały pies może wywołać strach lub obawę, ponieważ każdy z nas inaczej reaguje, nie można również przewidzieć zachowania psa biegającego swobodnie bez właściciela. Powierzchowne nawet zranienie człowieka, niezależnie od wieku, wielkości i rasy psa może doprowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych.

WŁAŚCICIELU PSA!

 • pilnuj i prowadź psa na smyczy;
 • zwalniaj psa ze smyczy jedynie na swojej posesji pod warunkiem, że posesja jest ogrodzona tak by pies nie zdołał pokonać ogrodzenia;
 • oznacz swoją posesję tabliczką informacyjną Uwaga pies!;
 • możesz zwolnić psa ze smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, w których obecność psa bez uwięzi nie będzie stwarzać zagrożenia dla ludzi;
 • usuwaj zanieczyszczenia pozostawione przez psa w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.

 

WŁAŚCICIELU PSA! TEGO NIE WOLNO CI ROBIĆ!

 • wypuszczać psa bez nadzoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania;
 • wprowadzać psa na tereny przeznaczone na place gier i zabaw, parków oraz innych terenów objętych zakazem.

 

CO GROZI ZA NIESTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD?

Kto nie zachowuje środków ostrożności przy trzymaniu psa, zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2019, poz. 821 ze zm.) podlega karze grzywny  do 1000 zł albo karze nagany. Ponadto właściciel może ponosić odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez psa (art. 431 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.)).

Autor: Burmistrz Morynia Józef Piątek

Galeria

 • Powiększ zdjęcie logo

  logo