Gmina Moryń

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników

16 kwietnia 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników przyznawanego na podstawie art.15 zzb oraz art.15 zze ustawy z dn. 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne - w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15 zzb)

Uprawnieni do dofinansowania:
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne - możesz uzyskać jeżeli:

 Warunki dofinansowania:

50% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej 30%,
70% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej 50%,
90% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej 80%,

 Zobowiązanie:

 

Wnioski o dofinansowanie organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15 zze) 

Uprawnieni do dofinansowania:
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – mogą uzyskać:

 Warunki dofinansowania:

50% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek przychodów wynosi co najmniej 30%,
70% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek przychodów wynosi co najmniej 50%,
90% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek przychodów wynosi co najmniej 80%,

 Zobowiązanie:

Zapraszamy do składania wniosków przedsiębiorców, których miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terenie powiatu gryfińskiego oraz organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których siedziba znajduje się na terenie powiatu gryfińskiego

Termin składania wniosków: od 14 kwietnia 2020 do 28 kwietnia 2020

Galeria

  • Powiększ zdjęcie tarcza logo

    tarcza logo