Gmina Moryń

Kolejny etap znoszenia ograniczeń

3 maja 2020

Od poniedziałku 4 maja 2020 roku otwarte zostaną centra handlowe i hotele (bez basenów i siłowni), wznowią działalność biblioteki, muzea oraz rehabilitacja lecznicza. Nadal należy zasłaniać nos i usta oraz zachowywać 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.

 1. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe – zostaną otwarte. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

  Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

  >> Wytyczne dla funkcjonowania obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 (galerii handlowych, parków handlowych i obiektów handlowych nieprowadzących przeważającej  działalności spożywczej) w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce <<

   

 2. Do tej pory hotele co do zasady nie przyjmowały gości – z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Ten zakaz zostaje zniesiony. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.

  Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte. Natomaist restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju. Nie mogą jedynie serwować ich na miejscu.

  >> Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce <<

   

 3. Uchylony zostaje dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.

  >> Wytyczne dla funkcjonowania sklepów meblarskich i budowlanych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. <<

 4. Po weekendzie majowym do większej normalności wróci również życie społeczne

  Uchylony zostaje zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

  Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

  >> Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce <<

 5. Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej.

  Uwaga! Salony masażu nadal pozostają zamknięte!

  >> Wytyczne dla funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce <<

 6. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nadal będzie wypłacany rodzicom, w sytuacji gdy:

 • przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
 • żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19,
 • rodzic nie zdecyduje się na wysłanie dziecka do placówki.

>> Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3: bezpieczeństwo przede wszystkim  <<

Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

 • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
 • Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
 • Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).
 • Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

źródło informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-etap

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie grafika - znoszenie ograniczeń

  grafika - znoszenie ograniczeń