Gmina Moryń

Wykazy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

13 listopada 2020

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.

 1. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 460 z obrębu Moryń 2 o powierzchni ogólnej 0,6785 ha.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00064231/0.
  W skład nieruchomości wchodzą: - łąki trwałe: 0,6785 ha, (w tym ki: ŁIV- 0,4027 ha, ŁV - 0,1655 ha, ŁVI - 0,1103 ha) Cena nieruchomości wynosi 180 600,00 zł, (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset 00/100 złotych.
  Cena zawiera koszty przygotowania do sprzedaży.
 2. Nieruchomość rolna, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 118/4 z obrębu Przyjezierze o powierzchni ogólnej 0,0065 ha.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00032632/8.
  W skład nieruchomości wchodzą: - grunty rolne zabudowane: 0,0065 ha, (w tym ki: Br-RIIIb) Cena nieruchomości wynosi 1 310,00 zł, (słownie: jeden tysiąc trzysta dziesięć 00/100 złotych), w tym koszty przygotowania do sprzedaży.
 3. Nieruchomość rolna, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 78/12 z obrębu Witnica o powierzchni ogólnej 0,0427 ha.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00037791/5.
  W skład nieruchomości wchodzą: - grunty orne: 0,0427 ha, (w tym kl: RHIb - 0,0143 ha, RHIa - 0,0284 ha) Cena nieruchomości wynosi 3 460,00 zł, (słownie: trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt 00/100 złotych), w tym koszty przygotowania do sprzedaży.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie logo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

  logo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa