Gmina Moryń

Wykazy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

17 listopada 2020

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży:

 1. Nieruchomość nierolna, zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 107/176 o powierzchni 0,0023 ha wraz z udz. 1/13 w dz. nr 107/187 z obrębu Witnica o powierzchni 0,0847 ha
  • Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00070562/4 (działka nr 107/176) i SZ1Y/00071771/9 (działka nr 107/187).
  • W skład nieruchomości nr 107/176 o pow. 0,0023 ha wchodzą: grunty rolne zabudowane: 0,0023 ha, (w tym kl: Br-RIIIa - 0,0023)
  • W skład nieruchomości nr 107/187 o pow. 0,0847 ha wchodzą: grunty rolne zabudowane: 0,0847 ha, (w tym kl: Br-RIIIa - 0,0847)
  • Cena nieruchomości wynosi 2 337,00 zł, (słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży. Cena zawiera koszty
 2. Nieruchomość nierolna, zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 107/178 o powierzchni 0,0024 ha wraz z udz. 1/13 w dz. nr 107/187 z obrębu Witnica o powierzchni 0,0847 ha.
  • Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00070562/4 (działka nr 107/178) i SZ1Y/00071771/9 (działka nr 107/187).
  • W skład nieruchomości nr 107/178 o pow. 0,0024 ha wchodzą: grunty rolne zabudowane: 0,0024 ha, (w tym kl: Br-RIIIa - 0,0024)
  • W skład nieruchomości nr 107/187 o pow. 0,0847 ha wchodzą: grunty rolne zabudowane: 0,0847 ha, (w tym kl: Br-RIIIa - 0,0847)
  • Cena nieruchomości wynosi 2 350,00 zł, (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży. Cena zawiera koszty przygotowania do sprzedaży.
 3. Nieruchomość nierolna, zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 107/181 o powierzchni 0,0024 ha wraz z udz. 1/13 w dz. nr 107/187 z obrębu Witnica o powierzchni 0,0847 ha.
  • Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00070562/4 (działka nr 107/181) i SZ1Y/00071771/9 (działka nr 107/187).
  • W skład nieruchomości nr 107/181 o pow. 0,0024 ha wchodzą: grunty rolne zabudowane: 0,0024 ha, (w tym kl: Br-RIIIa - 0,0024)
  • W skład nieruchomości nr 107/187 o pow. 0,0847 ha wchodzą: grunty rolne zabudowane: 0,0847 ha, (w tym kl: Br-RIIIa - 0,0847)
  • Cena nieruchomości wynosi 2 350,00 zł, (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży. Cena zawiera koszty przygotowania do sprzedaży.
 4. Nieruchomość nierolna, zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 107/175 o pow. 0,0024 ha wraz z udz. 1/13 w dz. nr 107/187 o pow. 0,0847 ha z obrębu Witnica, gmina Moryń.
  • Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00070562/4 oraz SZ1Y/00071771/9.
  • W skład nieruchomości wchodzą: - grunty rolne zabudowane: 0,0024 ha, (w tym kl: Br-RIIIa - 0,0024) - grunty rolne niezabudowane: 0,0847 ha, (w tym kl: BR-RIIIa - 0,0847 ha)
  • Cena nieruchomości wynosi 2 350,00 zł, (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży. Cena zawiera koszty przygotowania do sprzedaży.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie logo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

  logo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa